Burger AED

In Hoorn zijn diverse AED’s 24 uur per dag beschikbaar. De AED’s kunnen ingezet worden bij 112-meldingen en worden gebruikt door de opgeroepen burgerhulpverleners. U kunt zich aanmelden als hulpverlener via de website HartslagNu.

Waarom zijn burgerhulpverleners zo belangrijk?

Burgerhulpverleners zijn vaak veel sneller ter plaatse dan een ambulance. Als iemand een hartstilstand krijgt, is het cruciaal dat de reanimatie binnen zes minuten start. Reanimatie en defibrillatie (schok geven met een AED) binnen zes minuten geeft een hogere overlevingskans.

Hoe kan ik worden opgeroepen?

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt met het alarmeringssysteem van HartslagNu. De meldkamer stuurt een sms met oproep aan geregistreerde burgerhulpverleners als in hun directe woon- of werkomgeving gereanimeerd moet worden.