Burgerinitiatief

U heeft het recht om een eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Daarvoor heeft u wel handtekeningen van minstens 50 andere inwoners nodig. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over uw voorstel.

Wanneer een burgerinitiatief

Als de gemeenteraad een onderwerp zelf niet bespreekt, kunt u het op de agenda zetten. U mag een onderwerp aandragen, zonder dat u een concreet voorstel heeft uitgewerkt.

Voorwaarden burgerinitiatief

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft 50 handtekeningen verzameld bij uw initiatief.
  • Het onderwerp is niet door de raad zelf aan de orde gebracht in de afgelopen 2 jaar.
  • Het gaat niet om een klacht of bezwaar.
  • Het gaat niet over een vraag over het gemeentebeleid. 

Om een onderwerp op de raadsagenda te krijgen, is het verstandig om contact op te nemen met de griffie. Dit kan via griffie@hoorn.nl. De griffie legt de procedure uit en helpt om uw onderwerp aan te melden.

Schriftelijk aanvragen

Een schriftelijk voorstel moet worden geadresseerd aan de burgemeester en aan de volgende eisen voldoen:

  • Een duidelijke omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel.
  • Een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel.
  • Uw achternaam, voornamen, adres, geboortedatum en handtekening en de gegevens van uw plaatsvervanger.
  • Een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de inwoners die het initiatief ondersteunen.

Stuur de brief op naar Postbus 603, 1620 AR Hoorn. U kunt ook gebruik maken van een speciaal voorstelformulier. Deze kunt u aanvragen via griffie@hoorn.nl.

Behandeling

De griffie controleert het voorstel. Als het onderwerp en de handtekeningen lijst goed zijn, dan gaat de raad het voorstel bespreken. De griffie geeft aan u door wanneer en hoe laat uw voorstel in de raad komt. De raad vergadert niet elke maand, het kan dus een aantal weken duren voordat het voorstel wordt besproken. Dit is vooral rond de feestdagen en tijdens de zomervakantie. Na de vergadering hoort u van de griffie wat het vervolg is.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.