Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner kan u gratis helpen met allerlei zaken bij de gemeente en zorg. Bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt om formulieren in te vullen. Een cliëntondersteuner geeft informatie en advies over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Hij of zij is onafhankelijk.

Voorbeelden hulp

Een cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij:

 • een gesprek met de gemeente 
 • het maken van keuzes 
 • het maken van bezwaar 
 • het aanvragen van een pgb
 • het opstellen van een familiegroepsplan of een plan voor een persoonsgebonden budget

Ouderenadviseur

Voor ouderen is er de cliëntondersteuner ouderen. Deze kan u helpen met al uw vragen over wonen, zorg en mantelzorg. Meer informatie vindt u op de website van MEE/De Wering.

Kosten

De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. De gemeente betaalt voor u.

Aanvragen

Er zijn verschillende organisaties die cliëntondersteuning bieden. Deze organisaties zijn onafhankelijk van de gemeente. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties.

Met vragen over cliëntondersteuning kunt u contact opnemen met 1.Hoorn.

 Organisatie  Activiteiten  Doelgroep  Contactgegevens
Leger des Heils
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Tel. 0229 212 166
www.legerdesheils.nl
MEE/De Wering
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met een lichamelijke beperking of handicap, verstandelijke of psychiatrische beperking, zintuigelijke beperking (horen of zien). Tel. 088 652 2522
www.meewering.nl
Omring
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met een lichamelijke beperking of handicap, verstandelijke of psychiatrische beperking, zintuigelijke beperking (horen of zien). Tel. 088 206 8910
www.omring.nl
Pittig
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met een lichamelijke beperking, verstandelijke of psychiatrische beperking. Tel. 0226 450015
www.pittig.care
Terwille
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met verslavingsproblematiek. Tel. 050 311 6226
www.terwille.nl
Voorzet
 • Vraagverheldering
Voor cliënten met autisme. www.voorzet.nl
Lijn5   Voor cliënten met een verstandelijke beperking. Via 1.Hoorn
Simetri
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
Voor cliënten met een lichamelijke beperking of handicap, verstandelijke of psychiatrische beperking, zintuigelijke beperking (horen of zien). Tel. 072 531 8410
De Wering
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
 • Hulp bij geschillen/ klachten/beroep
Voor cliënten met een lichamelijke aandoening. www.meewering.nl
Leekerweide
 • Informatie en advies
 • Vraagverheldering
Voor cliënten met een lichamelijke beperking of handicap, verstandelijke of psychiatrische beperking, zintuigelijke beperking (horen of zien). www.leekerweide.nl

Vraag en antwoord

1. Kan ik zelf kiezen waar ik cliëntondersteuning aanvraag?

Ja, u mag zelf bepalen bij welke organisatie u cliëntondersteuning aanvraagt.

2. Kan ik cliëntondersteuning inzetten voor het keukentafelgesprek met 1.Hoorn?

Ja, u kunt gebruikmaken van cliëntondersteuning bij het gesprek met 1.Hoorn.

3. Kan een mantelzorger ook gebruikmaken van cliëntondersteuning?

Ja, mantelzorgers kunnen ook cliëntondersteuning krijgen. Dat kan de belasting van mantelzorgers verlichten.