Samen een huis bouwen (CPO)

Het is mogelijk om samen met anderen uw eigen woning te ontwikkelen. Dat heet CPO of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Huis op maat

Deelnemers aan CPO bouwen zelf hun huis en bepalen samen met hun buren hoe het er uit komt te zien. Het resultaat is een huis op maat. U zet eerst zelf een groep op. Vervolgens kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar geschikte bouwgrond.

Bouwen in de gemeente Hoorn

Met de groep zoekt u naar een passende locatie. Als groep koopt u de grond aan. Afhankelijk van de locatie stelt de gemeente daarna voorwaarden vast waarbinnen u mag bouwen. De voorwaarden gaan over toetsmomenten, inrichting en beheer van het openbaar gebied en beeldkwaliteitseisen.

Subsidie

Als u kiest voor CPO heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. De subsidie kan gebruikt worden voor het inhuren van een deskundige die helpt bij het opstellen van een projectplan. Ook is het mogelijk om de 'Lening collectieve zelfbouw' aan te vragen. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de provincie. Meer informatie over CPO vindt u op de website van Het Informatiecentrum Eigenbouw

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan CPO:

  • U vormt samen een groep. 
  • U heeft tijd, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 
  • U koopt samen met de groep de grond.
  • U schakelt een CPO-begeleider in. Deze moet goedgekeurd zijn door de gemeente.

Aanvragen

Als u een CPO-groep heeft gevormd, kunt u contact opnemen met de gemeente. We bespreken dan met u het gewenste eindresultaat, wie de bewoners worden, het type woning en het aantal woningen.

Als het u als groep niet lukt om grond aan te kopen, probeert de gemeente passende grond aan te bieden. Als u goede ideeën heeft, gaat de gemeente in gesprek met grondeigenaren. U krijgt zo snel mogelijk duidelijkheid over mogelijke locaties.

Vraag en antwoord

1. Voor wie is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bedoeld?

Voor iedereen die in een groep samen aan de slag gaat. De groep start een initiatief en koopt de grond als groep. Tijdens de bouw kunnen deelnemers afvallen, die dan vervangen worden door nieuwe deelnemers. Eigen initiatief is doorslaggevend voor de kans van slagen.

2. Kan ik zelf een locatie zoeken?

Ja, u mag zelf naar een locatie zoeken. De gemeente kan u daar ook bij helpen.

3. Zijn er al projecten zijn gerealiseerd?

In de gemeente Hoorn zijn inmiddels vier locaties met CPO gerealiseerd. Er is nog een groep bezig in de wijk Bangert en Oosterpolder.

4. Wat voor soort woning moet het worden?

Er zijn verschillende soorten woningen mogelijk, zoals grondgebonden woningen, appartementen en woon/werkwoningen. Dat is afhankelijk van de locatie. Dit is ook terug te zien in de gerealiseerde woningen. De CPO-locaties bevatten zowel vrijstaande woningen, rijwoningen als appartementen.