Wat zijn de gevolgen van het erkennen?

  • Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit, als een van de ouders Nederlander is.
  • De erkenner krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind: hij of zij moet meebetalen aan de opvoeding, ook als de moeder en erkenner uit elkaar gaan. 
  • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen erkenner en kind.
Zie meer informatie bij Erkenning en gezag kind