Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Zo staan in de BRP onder andere uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

Aanvragen geheimhouding

De gemeente geeft uw gegevens door aan overheidsinstanties en maatschappelijke instellingen als zij daarom vragen. Bijvoorbeeld pensioenfondsen of advocaten. Als u dat niet wilt, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. Een verzoek tot geheimhouding is gratis.

Intrekken geheimhouding

Als u niet meer gebruik wilt maken van het recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens, kunt u uw geheimhouding intrekken.

U kunt een verzoek tot geheimhouding doen als u aan de voorwaarden voldoet:

  • U bent 16 jaar of ouder. 
  • U woont in Hoorn.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar wordt het verzoek ingediend door de ouders, voogd of verzorger van het kind.

Voor het aanvragen van de geheimhouding, of het intrekken van de geheimhouding heeft u DigiD nodig.

Online aanvragen of intrekken

1. Voor wie kan ik mijn gegevens geheimhouden?

Geheimhouding van persoonsgegevens geldt voor onder andere:

  • advocaten en pensioenfondsen die gegevens opvragen voor uitvoering van hun werk
  • kerken
  • andere (bijvoorbeeld bedrijven)

Instanties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank of het Hoogheemraadschap houden het recht om uw gegevens in te zien.

2. Wat als mijn gegevens toch worden opgevraagd?

Bij hoge uitzondering geven we toch uw persoonsgegevens aan anderen. Bijvoorbeeld als een advocaat gegevens opvraagt in een juridische procedure. In zo'n situatie zullen we altijd eerst contact met u opnemen. Als u er dan bezwaar tegen heeft dat we uw gegevens verstrekken, bekijken we de verschillende belangen.

3. Moet ik opnieuw een verzoek indienen als ik verhuis?

Nee, de geheimhouding blijft actief. Ook als u naar een andere gemeente verhuist.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.