Groot bouwplan of stedelijke ontwikkeling

Heeft u een groot bouwplan? Of heeft u een idee of initiatief voor een stedelijke ontwikkeling? Lever dan uw plan in voor gratis advies. De gemeente bekijkt of uw plan wenselijk is voor de stad en neemt contact met u op. 

Voorbeelden van grote bouwplannen zijn:

 • het bebouwen van een leeg stuk grond (bijvoorbeeld een nieuwbouwproject met meerdere woningen)
 • een functiewijziging van een bestaand gebouw (bijvoorbeeld het verbouwen van een kantoor tot meerdere woningen)
 • nieuwbouw na sloop van het bestaande gebouw
 • een leeg stuk grond een andere bestemming geven (bijvoorbeeld voor de aanleg van een park)

Uw plan hoeft nog niet volledig te zijn uitgewerkt. Wel hebben we in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • het adres van de locatie
 • waar de locatie nu voor wordt gebruikt
 • wie de eigenaar is van de grond
 • wat u wilt gaan bouwen of waar u de grond voor wilt gebruiken
 • in geval van woningbouw
  • om hoeveel woningen het gaat
  • verhuur of koop
  • prijscategorie

Lever uw bouwplan of initiatief voor een stedelijke ontwikkeling in via onderstaand formulier. 

Plan inleveren

Uw plan wordt bekeken en de gemeente neemt contact op om uw plan te bespreken. Het kan ook zo zijn dat de gemeente u vraagt om uw plan verder toe te lichten. 

Hoe lang moet ik wachten op een reactie?

We behandelen elke 3 weken ingekomen initiatieven. Na de behandeling nemen wij contact met u op. Soms vraagt een beantwoording meer tijd. U wordt daar dan over geïnformeerd.

De gemeente vindt mijn plan wenselijk. Wat gebeurt er daarna?

Is uw plan wenselijk? Dan hoort u dat van de gemeente. Daarna wordt bekeken of uw plan echt haalbaar is. Hier zijn kosten aan verbonden. De gemeente kijkt bij de haalbaarheid van het plan onder andere naar:

 • of het plan/initiatief past binnen de wet- en regelgeving
 • of het plan/initiatief past binnen de omgeving (denk bijvoorbeeld an de nieuwe verkeerssituatie)
 • hoe de omgeving tegen het plan/initiatief aankijkt.

Als uw plan haalbaar is, worden met u afspraken gemaakt vooraf aan de vergunningaanvraag. Hiervoor neemt de gemeente contact met u op.

Als het gaat om de verbouwing van bestaande gebouwen, waarbij er geen sprake is van een functiewijziging. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het plaatsen van een dakkapel
 • het bouwen van een aanbouw of schuur
 • kleine wijzigingen in de openbare ruimte, zoals het plaatsen van speeltoestellen.

Kijk voor meer informatie over verbouwingen op www.hoorn.nl/omgevingsvergunning. Neem voor kleine wijzigingen in de openbare ruimte contact op via het contactformulier

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.