Overlast van honden

Overlast van honden, zoals bijtincidenten, loslopende honden en overlast van hondenpoep, kunt u melden bij de gemeente. Niet bij elke melding van hondenoverlast wordt actie ondernomen. Dit hangt af van de ernst van de situatie.

Hondenpoep

Het is verplicht om hondenpoep op te ruimen. Alleen in de losloopgebieden en buiten de bebouwde kom mag de hondenpoep blijven liggen. De gemeente handhaaft/reageert niet op elke melding over hondenpoep. Is er sprake van extreme of langdurige overlast meld dit dan bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan welke oplossing past bij het probleem. Denk aan het plaatsen van een bord, extra vuilnisbakken of extra controle door handhavers. Ook kan de gemeente u adviseren over manieren waarop u samen met uw buurtgenoten aandacht kan vragen van hondenbezitters voor de overlast die u ervaart. 

Blaffende honden

Springen, blaffen of grommen is niet verboden. Ook niet als iemand er last van heeft. De gemeente kan hier niets tegen doen. U kunt dit dus niet melden bij de gemeente. Blaft de hond als de buren weg zijn? Misschien weten ze het niet? Loop even langs of doe een kaartje bij de buren in de bus.

Loslopende honden

Ziet u eenmalig een loslopende hond? Dan hoeft u geen melding te maken. Op het moment dat handhavers er zijn, is de hond al weg. Loopt de hond vaker los? Maak dan wel een melding bij de gemeente. Deze wordt dan geregistreerd. Als er meerdere meldingen zijn, nemen de handhavers een locatie mee in de surveillance. Als de handhavers zien dat een hondeneigenaar de hond laat loslopen waar dat niet mag, geven zij een waarschuwing of bekeuring.

Bijtende honden

Bent u of een van uw huisgenoten gebeten door een hond? Meld dit dan bij de gemeente. De handhaver neemt contact met u op. Ook wordt de politie erbij betrokken voor bijvoorbeeld het doen van aangifte.

Gevaar: bel 112

Bel bij acuut (levens)gevaar 112. Doe dit alleen als er direct actie ondernomen moet worden door bijvoorbeeld de politie, ambulance of brandweer.

Melden overlast honden via Fixi

1. Waar mag mijn hond loslopen?

Bekijk alle informatie over de losloopgebieden en uitlaatplekken op de pagina Hondenuitlaatplekken. Bij speelplaatsen en in zandbakken mogen honden niet komen.

2. Wat doet de gemeente met meldingen over hondenpoep?

Overlast door hondenpoep is moeilijk aan te pakken. De handhavers moeten de poepende hond met zijn baasje op heterdaad betrappen. De handhavers surveilleren dagelijks door veel wijken. Als zij zien dat een hondeneigenaar de hondenpoep niet opruimt, geven zij een waarschuwing of een bekeuring.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.