Hoornse Hoogte, visie op stedelijke groei en hoogbouw

De gemeente heeft in overleg met de stad de visie ‘Hoornse Hoogte’ opgesteld. Dit is een visie op stedelijke groei en hoogbouw in Hoorn. Op de website van de gemeenteraad staat de volledige visie. 

Video over de visie

Bekijk de video over de visie Hoornse Hoogte.

 

Waarom deze visie? 

Met deze visie wil de gemeente Hoorn richting geven aan de groei van de stad. In de visie is de inbreng van zoveel mogelijk inwoners en ondernemers meegewogen. 

Over welke plekken gaat de visie?

In de conceptvisie maken we onderscheid tussen vier verschillende gebieden.

 1. Binnenstad en langs de oude dorpslinten
  De bestaande historische sfeer wordt behouden. Hier wordt geen hoogbouw toegestaan en wordt alleen passend in deze sfeer gebouwd.
 2. Provincialeweg en stations: gemengd stedelijk
  In deze gebieden is ruimte voor een meer stedelijk gebied, waar in gebouwen tot 6 bouwlagen hoog gewoond en gewerkt kan worden. Accenten tot 8 lagen worden toegestaan.
 3. Wijken rond binnenstad en stationsgebied: klein stedelijk
  Bij veranderingen, bijvoorbeeld als een of meer panden vernieuwd moeten worden, kunnen deze gebieden iets dichter bebouwd worden, met een menging van gezinswoningen en appartementen tot 5 lagen in een vriendelijke woonsfeer. Accenten tot 8 lagen kunnen eventueel worden toegestaan.
 4. Groene woonbuurt
  In deze gebieden komt bij wijkwinkelcentra of aan doorgaande ontsluitingswegen hogere bebouwing voor. Als in dit gebied in een hogere dichtheid gebouwd wordt, zal dat altijd onder de voorwaarde zijn, dat dit in een ruime groene setting gebeurt.

Wat verandert in de stedelijke gebieden?

De groei van de stad vangen we zoveel mogelijk op in intensiveringsgebieden. Plekken in de stad waar, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven, of in combinatie met bedrijven, ruimte ontstaat in de stad voor wonen, werken en voorzieningen. De Poort van Hoorn is hiervan een goed voorbeeld. Om te zorgen dat de groei daadwerkelijk leidt tot de gewenste stedelijkheid, stellen we daaraan verschillende eisen. Hierbij gaat het onder meer over dichtheid, variatie, aansluiting op de bestaande stad en groen.

Mag er ook hoger dan 8 lagen worden gebouwd?

Het college kiest ervoor om een zeer selectief aantal plekken aan te wijzen waar hogere bebouwing denkbaar is. Als een initiatiefnemer een voorstel voor hoogbouw doet, moet hij dat verantwoorden met een stedenbouwkundig plan met Hoogbouw Effect Rapportage. De Hoogbouw Effect Rapportage wordt gebruikt voor een uitgebreid participatietraject, waarin ruimte moet zijn voor een serieuze inbreng van belanghebbenden, zoals omwonenden.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.