Inlichtingen voor advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder

Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u informatie opvragen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren. U kunt deze alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent. Denk aan:

  • uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP) 
  • afschriften uit de Burgerlijke stand (zoals geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) 
  • nalatenschap/erfgenamenonderzoek 

Kosten

  • Uittreksel uit de BRP € 13,40
  • Afschrift Burgerlijke stand € 13,40
  • Nalatenschap/erfgenamenonderzoek € 25

Aanvragen

Bij het aanvragen stuurt u een brief mee als bijlage. Dit moet op origineel briefpapier met bedrijfslogo en moet ondertekend zijn door een bevoegd persoon.
De brief moet de volgende punten bevatten:

  • KvK-nummer
  • reden van aanvraag
  • gegevens van de persoon/personen van wie u informatie opvraagt: naam, geboortedatum en geboorteplaats.

U ontvangt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per post.

Aanvragen

Vraag en antwoord

1. Heb ik eHerkenning nodig om inlichtingen aan te vragen?

Nee.

2. Krijg ik de inlichtingen ook per e-mail?

Nee. U ontvangt de inlichtingen alleen per post.