Inlichtingen voor advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder

Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u informatie opvragen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren. Denk hierbij aan:

  • uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP) 
  • afschriften uit de Burgerlijke stand (zoals geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) 
  • nalatenschap/erfgenamenonderzoek 

Voorwaarden

U kunt alleen inlichtingen opvragen als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U bent bevoegd om de inlichtingen aan te vragen. 
  • U heeft de inlichtingen nodig om uw werk uit te voeren.

Kosten

Een uittreksel uit de BRP kost € 13,40.
Een afschrift Burgerlijke stand kost € 13,40.
Nalatenschap/erfgenamenonderzoek kost € 25,00.

Aanvragen

Bij het online aanvragen van de inlichtingen, stuurt u in ieder geval een brief mee als bijlage. Dit moet op origineel briefpapier met bedrijfslogo en de brief moet ondertekend zijn door een bevoegd persoon.

De brief moet de volgende punten bevatten:
• KvK-nummer
• reden van aanvraag
• gegevens van de persoon/personen van wie u informatie opvraagt: naam, geboortedatum en -plaats

U krijgt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

Online aanvragen

Vraag en antwoord

1. Moet ik eHerkenning hebben om een aanvraag in te dienen?

Nee.

2. Krijg ik de inlichtingen ook online toegestuurd?

Nee. U krijgt de inlichtingen binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.