Inlichtingen voor advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder

Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u informatie opvragen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren. U kunt deze alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent. Denk aan:

  • uittreksels uit de Basisregistratie personen (BRP) 
  • afschriften uit de Burgerlijke stand (zoals geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) 
  • nalatenschap/erfgenamenonderzoek

De informatie die u nodig heeft om een verklaring van erfrecht op te stellen, moet u opvragen in de laatste woongemeente van de overledene. Mocht een persoonskaart zich bij de gemeente Hoorn bevinden, dan kan de laatste woongemeente de persoonskaart bij ons opvragen. 

Kosten

  • Uittreksel uit de BRP € 9,80
  • Afschrift Burgerlijke stand € 16,60
  • Nalatenschap/erfgenamenonderzoek € 27,90 voor een half uur

Aanvragen

Bij het aanvragen stuurt u een brief mee als bijlage. Dit moet op origineel briefpapier met bedrijfslogo en moet ondertekend zijn door een bevoegd persoon.
De brief moet de volgende punten bevatten:

  • KvK-nummer
  • reden van aanvraag
  • gegevens van de persoon/personen van wie u informatie opvraagt: naam, geboortedatum en geboorteplaats.

U ontvangt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per post.

Aanvragen

1. Heb ik eHerkenning nodig om inlichtingen aan te vragen?

Nee.

2. Krijg ik de inlichtingen ook per e-mail?

Nee. U ontvangt de inlichtingen alleen per post.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.