Kabels en leidingen

Als u de openbare grond openbreekt om kabels en leidingen aan te leggen of te onderhouden, heeft u toestemming nodig. Soms heeft u een instemmingsbesluit nodig van de gemeente. Soms hoeft u alleen melding te maken. U regelt dat via de website MOOR werkt.

Vraag en antwoord

1. Mag ik op eigen initiatief als particulier een kabel of leiding aanleggen in openbare grond?

Nee. Voor particulieren is het verboden om kabels en leidingen te leggen.

2. Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen met de gemeente. Meer informatie over de bodemkwaliteit in de gemeente Hoorn vindt u op het Bodemloket.

3. Wanneer moet ik mijn melding doen?

Tenminste 5 dagen voor u start met de werkzaamheden, moet u dat melden aan de gemeente Hoorn. Deze melding doet u ook via de website MOOR werkt .

4. Hoe voorkom ik schade aan kabels en leidingen?

Als u kabels en leidingen van nutsbedrijven beschadigt, moet u zelf de herstelkosten betalen. Die kosten kunnen hoog oplopen. Om te voorkomen dat bij het graven een kabel of leiding raakt, is het verstandig om vooraf een KLIC melding te doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KlIC) van het Kadaster.