Kinderopvang, informatie voor ondernemers

Als u kinderopvang wilt beginnen, moet u een aantal dingen regelen. Gastouders moeten zich inschrijven bij een gastouderbureau. Dit kan alleen door eerst een verzoek voor registratie in te dienen bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang moeten dit ook. Daarnaast hebben zij te maken met het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Elke kinderopvang moet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en veiligheid voldoen.

Iedereen die in uw kinderopvang werkt heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Dit geldt bijvoorbeeld voor gastouders, maar ook voor volwassen huisgenoten van gastouders. Het geldt voor pedagogische medewerkers van een kinderdagverblijf, maar ook voor de vrijwilligers en leden van de Raad van Bestuur van een stichting. Meer informatie kunt u vinden op de website van Justis.

De registratie in het LRK is gratis.

Er zijn wel kosten verbonden aan het aanpassen van het bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de vergunning(en) die u nodig heeft.

1. Wat moet ik doen als ik gastouder wil worden?

U moet zich eerst aanmelden bij een gastouderbureau. Dat kan bij elk gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Het gastouderbureau meldt u aan voor registratie in het LRK. De GGD controleert vervolgens of uw opvang aan de landelijke eisen voldoet. Bij een positief advies van de GGD neemt de gemeente u op in het LRK. Deze procedure duurt ongeveer 10 weken.

Het gastouderbureau meldt elke opvanglocatie apart aan bij het LRK. Voor iedere locatie krijgt u een apart registratienummer. Meer informatie over gastouder worden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

2. Hoe kan ik een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten?

Voordat u start, moet u een aantal dingen regelen:

  • Vraag een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.
  • Past een kinderdagverblijf of BSO niet binnen het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken. Sinds 1 januari 2024 is er één omgevingsplan voor Hoorn. Dit bestaat uit alle bestemmingsplannen.
  • Laat de gemeente uw opvang in het LRK registreren. De GGD controleert vervolgens of uw opvang aan de landelijke eisen voldoet. Bij positief advies neemt de gemeente uw opvang op in het LRK. Deze procedure duurt ongeveer 10 weken.  

Houd er rekening mee dat het een tijd kan duren voordat u de omgevingsvergunning heeft. Het is belangrijk dat de bestemming klopt en u de vergunningen heeft ontvangen, voordat u de registratie in het LRK regelt.

De stappen die u moet zetten voor het starten van een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook de wettelijke eisen aan kwaliteit en veiligheid waar uw opvang aan moet voldoen.

3. Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de opvang. Maar de gemeente mag de kwaliteit niet zelf toetsen. Daarom voert de GGD Hollands Noorden inspecties uit. De GGD beoordeelt of de opvang aan de (landelijke) eisen voldoet. Als er overtredingen zijn geeft de GGD advies aan de gemeente. De gemeente kan een straf opleggen aan een kinderopvangorganisatie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.