Wie voert de geautomatiseerde toets uit?

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt gemeenten bij het bepalen op welke ondersteuning de inwoners recht hebben.

Zie meer informatie bij Kwijtschelding gemeentelijke belastingen