Wie voert de geautomatiseerde toets uit?

Het Inlichtingenbureau. Dit bureau helpt de gemeente. 

Zie meer informatie bij Kwijtschelding gemeentelijke belastingen