Loterij of kansspel organiseren

Als u een kansspel wilt organiseren waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig. Een voorbeeld van een kansspel is een loterij. Als het prijzenbedrag in totaal niet hoger is dan € 4.500, kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen. Bij een hoger bedrag neemt u contact op met de Kansspelautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Melding klein kansspel

Als u een klein kansspel organiseert, hoeft u alleen een melding te maken. Een klein kansspel is bijvoorbeeld een bingo, kienspel of Rad van Avontuur.

Loterij

Als u een loterij organiseert, moet u zich aan de volgende voorwaarden houden:

  • De opbrengst van de loterij gaat naar een doel van algemeen belang. 
  • U mag maximaal 47,5% van de lotenverkoop uitgeven aan prijzen, premies en andere kosten. 
  • De prijzen en premies mogen samen geen hogere waarde hebben dan € 4.500. Als dit bedrag hoger is, moet u een aanvraag doen bij de minister van Justitie.

Kleine kansspelen

Als u een klein kansspel organiseert moet u zich aan deze voorwaarden houden:

  • U bent een vereniging en bestaat minstens 3 jaar. 
  • De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel. Het doel mag niets te maken hebben met een vorm van kansspel. 
  • De prijzen/premies (geld of spullen) die mensen kunnen winnen mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie/set.
  • Het totaal aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan € 1.550 per bijeenkomst. 
  • Niemand van de vereniging mag een persoonlijk voordeel uit de opbrengsten hebben.

U betaalt voor de tijd die de gemeente nodig heeft om de vergunning te beoordelen en te maken. Een melding maken van een klein kansspel is gratis. 

Vergunning loterij aanvragen

U kunt het aanvraagformulier voor een vergunning opvragen via apv@hoorn.nl. U moet de definitieve aanvraag minimaal 4 weken voor de loterij hebben ingeleverd. Na afloop van de loterij moet u verantwoording doen. Daarvoor ontvangt u van de gemeente een formulier.

Melding klein kansspel

Een klein kansspel kunt u bij de gemeente melden met een meldingsformulier. Deze kunt u opvragen via apv@hoorn.nl Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
Na afloop van het kansspel moet u verantwoording doen. Daarvoor ontvangt u van de gemeente een formulier. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.