Afvalbeleidsplan: werksessie 27 mei

Op 12 maart heeft de raad ingestemd met het voorstel om de afvalinzameling en afvalscheiding in Hoorn te verbeteren. Dit betekent dat de gemeente in de binnenstad en bij de hoogbouw stopt met de zakkeninzameling en zorgt voor ondergrondse containers en GFT-cocons. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw afvalbeleidsplan. Ook uw hulp is welkom. Meld u daarom aan voor een werksessie en denk en praat met ons mee.

Werksessie op 27 mei

Op 27 mei is er een werksessie in wijkcentrum de Kersenboogerd (middag) en wijkcentrum De Kreek in Zwaag (avond). Inwoners kunnen tijdens deze avond meedenken over de belangrijke onderwerpen voor het afvalbeleidsplan. De uitkomst van de enquête vormt de basis voor de onderwerpen, maar ook willen we met inwoners in gesprek over mogelijke maatregelen zoals de ja-ja sticker, betalen voor grofvuil bij het afvalbrengstation en het recycle-tarief. We gaan met u in gesprek over de gevolgen op het gebied van service, kosten en milieu en horen graag wat u belangrijk vindt. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor de werksessie. 

Alle inwoners hebben een enquête kunnen invullen over het nieuwe afvalbeleid. Deze antwoorden komen onder meer ter sprake tijdens de werksessies. Daarnaast leggen we verschillende, mogelijke maatregelen aan u voor. Denk aan de ja-ja sticker, het recycle-tarief, kleinere rolcontainers en bijvoorbeeld een andere ophaalfrequentie. We bespreken de gevolgen voor milieu, service en kosten van deze maatregelen en wegen hoe die in balans gebracht kunnen worden voor groepen bewoners. Uw mening is van groot belang.

De werksessies, ook wel werkateliers, zijn op: 

 • 27 mei in Wijkcentrum de Kersenboogerd 15.00 tot 17.00 uur. 
 • 27 mei in MFA de Kreek van 19.30 tot 21.30 uur.

Programma werksessie

Het programma duurt ongeveer 2 uur. 

 • Start bijeenkomst (20 min). Een korte toelichting op het onderwerp (grondstoffenplan), een korte samenvatting van de resultaten van de enquête, het doel van de bijeenkomst, de werkwijze en wat we met de opbrengst gaan doen. Mogelijk volgt een korte quiz.
 • Werken in groepen (60 min)
  • kennismakingsrondje.
  • gezamenlijk doorlezen van de vragen en mogelijke maatregelen
  • gezamenlijk doorlezen van de vragen
  • iedere deelnemer gaat individueel aan de slag
  • de deelnemers gaan met elkaar in gesprek
  • komen tot een top 3 van antwoorden op iedere vraag
 • Gezamenlijke terugkoppeling (25 min). Iedere groep presenteert zijn uitdaging & oplossing/idee.
 • Gezamenlijke afsluiting (5 min)

Er wordt ook een pauze gehouden. 

Wordt afval onbetaalbaar? En hoe voorkomen we dat? Daarover ging de gemeente Hoorn, samen met een aantal experts, in gesprek tijdens de Afval Talkshow. U kunt de afvaltalkshow bekijken via onderstaande knop. 

Bekijk de afvaltalkshow  

Wordt afval onbetaalbaar? En hoe voorkomen we dat? Daarover gaat de gemeente Hoorn, samen met een aantal experts, in gesprek tijdens de Afval Talkshow op 17 april om 20.00 uur. U kunt de afvaltalkshow bekijken via onderstaande knop. 

Bekijk de afvaltalkshow   

Kijk voor meer informatie op www.hoorn.nl/afvaltalkshow.

In een huishouden kennen we verschillende soorten afval; denk bijvoorbeeld aan gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, papier en textiel. In het afvalbeleidsplan staat wat een gemeente belangrijk vindt als het gaat om het voorkomen, verminderen en beter scheiden van huishoudelijk restafval. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu, de service en de kosten. Bij service moet u denken aan hoe vaak uw afval wordt opgehaald, maar ook aan voorlichting over afval scheiden en -preventie.

Onderzoek

Om de hoeveelheid afval te verminderen en zo de kosten te beheersen willen we drie onderdelen gaan onderzoeken: 

 • preventie, het voorkomen van afval
 • hergebruik, het uitstellen van afval
 • het scheiden van grondstoffen uit het afval

Hoe dit eruit komt te zien en wat dit betekent voor de kosten en de service mag u meebepalen. Sommige dingen zijn wettelijk bepaald, maar heel veel ook niet. Om de goede keuzes te maken is het belangrijk om te weten wat u belangrijk vindt.

149 kilo restafval per jaar

Gemiddeld produceren we in Hoorn per persoon 549 kilo afval per jaar. Hiervan is 149 kilo restafval. Helaas bestaat 80% van dit restafval uit afval dat in een andere bak thuishoort. Denk aan plastic, gft, etensresten, maar ook papier, glas en kleiding. Dat is zonde, want hierdoor kan het afval niet worden gerecycled. Het verwerken van restafval, of beter gezegd wegwerken, kost veel geld. Hoe groter de berg niet-recyclebaar afval, hoe meer we het milieu belasten en hoe meer het kost. Minder afval en goed scheiden is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Samen met inwoners

Goed afvalbeleid werkt alleen als inwoners het afval op de juiste manier kunnen aanbieden en achter de keuzes in het beleid staan. Een deel van het afvalbeleid is wettelijk verplicht, maar als het gaat om kosten, service en het verminderen van afval speelt de inwoner een belangrijke rol. Graag vertellen wij u hoe u mee kunt denken. De aftrap doen we op woensdag 17 april om 20.00 uur online via een speciale Talkshow. Daarna volgt nog een online enquête en een werkatelier op vier verschillende locaties. 

We hebben er dagelijks mee te maken: afval. Afval is vaak het onbewuste gevolg van hoe we spullen kopen, gebruiken en weggooien. Gemiddeld gooit iedere inwoner in Hoorn per jaar 549 kilogram weg. Nieuw afvalbeleid zal de hoeveelheid afval moeten verminderen. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Hoe dat lukt? Dat bepalen we samen.

Basis op orde

Om er voor te zorgen dat we het grondstoffenplan in de toekomst goed kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de basis op orde te hebben. De zakken voor restafval en plastic, blik en drinkpakken verdwijnen uit het straatbeeld. Hier komen ondergrondse containers voor in de plaats. Ook krijgen inwoners in de binnenstad en hoogbouw voorzieningen voor het scheiden van groente, fruit en etensresten. Het op orde brengen van de basis voeren we tegelijk met het maken van het grondstoffenplan uit. Kijk op de speciale pagina voor meer informatie

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.