Nevenfuncties college

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties die worden vervuld door de collegeleden.

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken Westfriesland
 • Voorzitter van de burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Westfries Archief
 • Voorzitter basisteamdriehoek politie Hoorn/Westfriesland
 • Lid V10, afstemmingsoverleg tien voorzitters basisteamdriehoeken politie Noord-Holland 
 • Lid Stuurgroep Ondermijning Noord-Holland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Noord-Holland
 • Vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Noord-Holland (VNG
 • Lid Lobbyoverleg Noord-Holland Noord
 • Voorzitter van het bovenregionale bestuurlijk overleg Greenport NHN
 • Lid algemeen bestuur G40

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Reinalda, Haarlem (bezoldiging ongeveer € 9.000 bruto per jaar)
 • Voorzitter RvT Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (onbezoldigd)

Beschermheer

 • Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
 • Scoutingvereniging Vaandrig Peetoom Vendel
 • Showband Hoorn
 • Stichting Hulpverlenersrespect.nl
 • Stichting Juniusfonds
 • Stichting Inloophuis Pisa
 • Stichting Oosterkerk

Wethouder René Assendelft (Hoorn Lokaal)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

Geen vertegenwoordiging in bestuur gemeenschappelijke regeling.

Wethouder Axel Boomgaars (GroenLinks)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland

Wethouder Karin Hakhoff (Éénhoorn)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland

Wethouder Dick Bennis (CDA)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van het Afval Beleid Westfriesland
 • Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Wethouder Marjon van der Ven (VVD)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden

Wethouder Arthur Helling (D66)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst NHN
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.