Nevenfuncties

Bij sommige functies is het verplicht om ook de nevenfuncties openbaar te maken. Als dit verplicht is, vermelden wij deze nevenfuncties op deze pagina.

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken Westfriesland
 • Voorzitter van de burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Westfries Archief
 • Voorzitter basisteamdriehoek politie Hoorn/Westfriesland
 • Lid V10, afstemmingsoverleg tien voorzitters basisteamdriehoeken politie Noord-Holland 
 • Lid Stuurgroep NH Veilig
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Noord-Holland
 • Vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter Platform Preventie, Toezicht & Handhaving (VNG)
 • Lid Lobbyoverleg Noord-Holland Noord
 • Lid algemeen bestuur G40

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • Voorzitter RvT PVO Noord-Holland (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur BPD Cultuurfonds (onbezoldigd)

Beschermheer:

 • Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
 • Scoutingvereniging Vaandrig Peetoom Vendel
 • Showband Hoorn
 • Stichting Hulpverlenersrespect.nl
 • Stichting Juniusfonds
 • Stichting Inloophuis Pisa
 • Stichting Oosterkerk

Wethouder René Assendelft (Hoorn Lokaal)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Lid van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad

Wethouder Axel Boomgaars (GroenLinks)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Lid van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland
 • Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van het algemeen bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN
 • Lid van de Sociale Pijler G40
 • Lid van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG. In die hoedanigheid lid in de Nederlandse delegatie naar Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa
 • Voorzitter van de Wethoudersvereniging in Den Haag

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • Voorzitter van Stichting AKATAK in Utrecht

Wethouder Karin Hakhoff (Éénhoorn)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Lid van het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa

Persoonlijke (bestuurs)functies:

 • Aandeelhouder bedrijventerrein Zevenhuis

Wethouder Dick Bennis (CDA)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het Afval Bedrijf Westfriesland
 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Voorzitter van het VSG Kennisplatform buitensport accommodaties

Wethouder Marjon van der Ven (VVD)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Lid van de Werkgroep Jeugd, Alcohol en Drugs
 • Lid van de Commissie Zorg en Veiligheid (VRNHN)
 • Lid van de Stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp
 • Lid van de Fysieke Pijler van de G40

Wethouder Arthur Helling (D66)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst NHN
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Lid van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Economie
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Samenwerking Waterketen
 • Lid van de Stuurgroep Werkplaats Digitaal Ondernemen (WDO)
 • Lid van de Stuurgroep Retailagenda
 • Lid van de Stuurgroep IJmeer-Markermeer
 • Lid van de Pijler Economie & Werk van de G40

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM Regio (STAK)
 • Voorzitter Carnavalsvereniging het Masker in Zwaag
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.