Onderzoeksrapport Slavernijverleden van Hoorn

De slavernij is 160 jaar geleden formeel en 150 jaar geleden definitief afgeschaft. Het koloniale slavernijverleden is een onderbelicht onderwerp in onze geschiedenis. Daar komt langzaam maar zeker verandering in. Dit jaar staan we daar extra bij stil, ook de gemeente Hoorn.

Kennis en inzicht

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau STADenBEDRIJF. Het onderzoek geeft een helder en indringend beeld van het koloniale slavernijverleden van Hoorn en de rol van de voormalig stadsbestuurders. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is dat we onze kennis over deze periode in de geschiedenis van onze stad willen vergroten. We willen deze kennis ook beter beschikbaar maken voor de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Op die manier draagt het onderzoek bij aan de gesprekken die wij hierover in onze stad en in de gemeenteraad willen voeren.

Geschiedenis

De kennis gaat hopelijk leiden tot betere inzichten in de beleving van die geschiedenis bij inwoners. De geschiedenis is wat het is. Daar veranderen we helaas niets aan. Hoe we hiermee willen omgaan in het nu en de toekomst is wel een belangrijk onderwerp van gesprek. Deze gesprekken gaan we voeren met onze stad.

Educatie, bewustwording en stadsgesprekken in 2024

De gemeenteraad vindt het belangrijk om meer te doen aan educatie en bewustwording over het Hoornse slavernijverleden. In 2024 gaat de gemeente hiervoor ideeën uitwerken met het onderwijs en culturele en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad wil wel stadsgesprekken blijven organiseren. Er komt een raadswerkgroep die hier in 2024 vorm aan gaat geven. In de gesprekken komt aandacht voor onderwerpen als discriminatie, racisme, uitsluiting en het standbeeld van J.P. Coen.

Excuses

De gemeenteraad is verdeeld over de vraag of het stadsbestuur ook excuses moet aanbieden. Een motie om dit te doen, werd begin december met 14 stemmen voor, en 21 stemmen tegen, verworpen. 

Lees het volledige onderzoek

Het volledige onderzoek naar het slavernijverleden van Hoorn vindt u op de website van de gemeenteraad.

Bekijk korte documentaire 

Er is ook een korte film gemaakt over het onderzoek en de gesprekken met inwoners en raadsleden. Deze film is terug te zien via www.human.nl. Tijdens het proces schreven de bewoners monologen waarin ze hun gedachten over het slavernijverleden formuleerden. Ook deze informatie vindt u terug op www.human.nl

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.