Pand- en perceelinformatie

Wilt u een huis kopen? Dan is het belangrijk om te weten of er publiekrechtelijke beperkingen op rusten. Dit kunt u opvragen via de website van het Kadaster. Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen op een pand of stuk grond zijn:

  • een verbod om te verbouwen;
  • een kapverbod;
  • (bouw)voorschriften;
  • een verbod om in een pand te wonen; 
  • milieuvoorschriften en veiligheidsvoorschriften.

Bodem-informatie

Alle bodem-informatie is gratis te vinden via het Bodemloket van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Bestemmingsplan

Kijk voor alle informatie over bestemmingsplannen op de pagina Bestemmingsplan.