Staat u onder curatele?

In dat geval moet de curator het formulier toestemming reisdocument invullen invullen. U levert dit formulier in bij de aanvraag in het stadhuis. U moet ook een kopie van het legitimatiebewijs van de curator meenemen.

Zie meer informatie bij Paspoort