Informatie voor de media

Zoekt u contact met (bestuurders van) de gemeente? Alle contacten met de media verlopen via de communicatieadviseurs/woordvoerders.

Marieke van Leeuwen, te bereiken via 06 15 90 08 59

 • Poort van Hoorn
 • Economie
 • Kunst en Cultuur
 • Gemeenteraad en griffie
 • Financiën
 • Wonen
 • Toerisme
 • Openbare Orde en Veiligheid

Sylvia Doodeman, te bereiken via 06 53 49 87 43

 • Waterfront
 • Hoorn-Noord/Venenlaankwartier
 • Omgevingswet
 • Welzijn
 • Zorgzame Samenleving (dementie, mantelzorg)
 • Onderwijs, IKC
 • Sport
 • Wijkzaken
 • Grote Waal

Jara Hof, te bereiken via 06 46 31 64 01

 • Handhaving
 • Sociaal Domein
 • 1.Hoorn
 • Sociaal Domein Regio Westfriesland
 • Inkomensondersteuning
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Woonwagencentrum

Marloes Hoorn, te bereiken via 06 24 18 57 56

 • HR
 • Informatievoorziening
 • Dienstverlening
 • Kerkplein
 • Erfgoed

Alicia Vargas Velasquez, te bereiken via 06 11 01 59 29

 • Kersenboogerd
 • Poort van Hoorn
 • VNG Congres
 • Bangert en Oosterpolder
 • Havens
 • Stadsbeheer (afval, riolering, groen en wegen)

Monique Botman, te bereiken via 06 54 92 10 40

 • Pact van Westfriesland/regio Westfriesland