Informatie voor de media

Algemeen e-mailadres: communicatie@hoorn.nl (voor niet-spoedeisende vragen)

Contact met team Communicatie

Zoekt u contact met (bestuurders van) de gemeente? Alle contacten met de media verlopen via de communicatieadviseurs/woordvoerders.

Marieke van Leeuwen, te bereiken via 06 15900859

 • Poort van Hoorn
 • Gemeenteraad en griffie
 • Financiën
 • Openbare Orde en Veiligheid

Martin Schutrups, te bereiken via 06 42080334

 • Sociale Zaken
 • Wonen en Economie en Toerisme
 • Zevenhuis
 • Erfgoed
 • Kunst en Cultuur
 • Sport(beleid)
 • Stadsbeheer
 • Groenvisie
 • Verkeer en Vervoer

Sylvia Doodeman, te bereiken via 06 53498743

 • Waterfront
 • Hoorn Noord/Venenlaankwartier
 • Omgevingswet
 • Welzijn
 • Zorgzame Samenleving
 • Onderwijs, IKEC
 • Wijkzaken

Jara Hof, te bereiken via 06 46316401

 • Sociaal Domein
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Bangert en Oosterpolder
 • Grote Waal
 • Kersenboogerd
 • Siriusstraat
 • Woonwagencentrum

Marloes Hoorn, te bereiken via 06 24185756

 • Personeelszaken
 • Informatievoorziening
 • Dienstverlening
 • Kerkplein

Westfries Museum

Voor vragen over het Westfries Museum kunt u terecht bij Christa van Hees via 06 51339361.