Uitschrijven van een persoon na adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U kunt online gratis een adresonderzoek aanvragen met DigiD.

Adresonderzoek aanvragen

Op MijnOverheid kunt u zien hoeveel bewoners ingeschreven staan op uw adres. U vindt deze gegevens onder het kopje Identiteit en dan bij uw persoonsgegevens. Bij uw adres staat het aantal bewoners op het adres. Klopt het aantal bewoners niet? Vraag dan een adresonderzoek aan.

Uitschrijving kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, huurtoeslag, kinderbijslag en pensioen.

  • Bent u in Nederland verhuisd? Wijzig dan uw adres. Lees meer op de pagina Verhuizing doorgeven
  • Bent u naar het buitenland verhuisd? Geef dit door aan de gemeente via de pagina Emigratie doorgeven.
  • Woont u nog op het adres?  Maak dan samen met de hoofdbewoner een afspraak op het stadhuis.  Neem allebei een geldig legitimatiebewijs mee.

U controleert uw gegevens via Mijn overheid. Daar ziet u welke gegevens de overheid van u heeft. Als uw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente.

Het is verstandig om al deze post terug te sturen naar de afzenders. Stuur ook de post van de gemeente Hoorn terug. Dat is een teken dat het adres van deze persoon niet klopt.

Zodra de gemeente het onderzoek start, maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie personen (BRP). Als instanties informatie krijgen over deze persoon, laat de gemeente weten dat het niet zeker is dat deze persoon op het adres woont. Als het onderzoek eindigt en de persoon wordt uitgeschreven, ontvangen alle instanties hiervan bericht.

De gemeente probeert het adres te achterhalen van de persoon die u wilt uitschrijven. Bijvoorbeeld via de werkgever, familie of of publicatie in de krant. Als er geen reactie volgt, stuurt de gemeente een formele beschikking. Daarin staat dat de gemeente de persoon gaat uitschrijven. Hij of zij kan daartegen in beroep gaan. Dit duurt gemiddeld 3 maanden.

Als uw verblijfplaats niet achterhaald kan worden, kan de gemeente overgaan tot uitschrijving. U wordt dan als “vertrokken” geregistreerd. Mogelijke gevolgen hiervan zijn: 

  • U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
  • Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
  • U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
  • U hebt geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
  • Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.

Een onderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. 

 Als het nodig is, verandert de gemeente de gegevens.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.