Reisdocument voor vreemdelingen

Een reisdocument voor vreemdelingen of vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Hoe lang geldig?

Het vreemdelingenpaspoort is minimaal 1 en maximaal 5 jaar geldig. Dat is afhankelijk van de verblijfstatus.

Voorwaarden

Om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen gelden deze voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld omdat uw ambassade weigert).
 • U bent niet geregistreerd als vluchteling. Als u vluchteling bent, komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.
 • Als u minderjarig bent, moet(en) de ouders of voogd het aanvraagformulier ondertekenen. Toestemming kan ook via een schriftelijke verklaring.

Kosten

Een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen kost € 52.

Aanvragen

Meenemen

Bij de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort heeft u nodig:

 • Een goed lijkende pasfoto in kleur.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Uw oude reisdocument (als u dat heeft).

Kinderen tot 18 jaar hebben nodig:

 • De schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.
 • Paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd om de echtheid van de handtekeningen aan te tonen.

Verloop van de aanvraag

De aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen, bestaat uit een aantal stappen:

 • U maakt een afspraak op het stadhuis en vult daar een aanvraagformulier in.
 • De gemeente stuurt het aanvraagformulier samen met een begeleidende brief naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • De IND stuurt het formulier naar het ministerie van Buitenlandse zaken.
 • Als het IND en het ministerie van Buitenlandse zaken beide een positief advies geven kunt u het reisdocument aanvragen.

Het hele traject kan 2 tot 4 maanden duren. Voor de aanvraag en het afhalen moet u persoonlijk naar het stadhuis komen. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Komen er vingerafdrukken in mijn vreemdelingenpaspoort?

Bij de aanvraag van een paspoort worden vingerafdrukken van de houder afgenomen. Dat gebeurt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

2. Wat moet ik doen als ik mijn vorige reisdocument kwijt ben?

Is uw Nederlandse paspoort kwijt of vermist? U hoeft daarvan geen aangifte te doen bij de politie. Meld het verlies wel zo snel mogelijk bij uw gemeente. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen.