Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Vragen die daarbij worden gesteld zijn:

  • worden de gestelde doelen daadwerkelijk behaald?
  • gebeurt dat op een efficiënte manier?
  • worden de juiste procedures gevolgd?

Aanbevelingen

De uitgevoerde onderzoeken leveren rapportages met aanbevelingen voor de toekomst op. Jaarlijks bepalen de leden van de commissie de onderwerpen die onderzocht gaan worden.

Meest recente onderzoeken

Suggesties voor onderzoeksonderwerpen

De gemeenteraad en bewoners kunnen ook vragen om een onderzoek. Voor het nieuwe jaar kunt u uiterlijk in november suggesties aandragen bij de rekenkamercommissie via rekenkamer@hoorn.nl. Geef daarbij duidelijk aan welk onderwerp u voor onderzoek aandraagt en waarom.

1. Kan ik ook eerdere onderzoeken opvragen?

Ja. U kunt de publicaties van de rekenkamer opvragen via rekenkamer@hoorn.nl.

2. Wat zijn de regels voor de rekenkamercommissie?

Alles over de gemeentelijke regels voor de rekenkamercommissie vindt u in de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Hoorn.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.