Stadsgesprekken seizoen 1

Van april tot en met juli 2021 organiseerde de gemeente Hoorn stadsgesprekken over inclusie en het koloniale- en slavernijverleden. Dit resulteerde in een luisterseizoen, met 15 afleveringen op basis van straatgesprekken, talkshowgesprekken en vlogs van inwoners. Op 7 oktober 2021 bespreekt de algemene raadscommissie of en op welke manier de Stadsgesprekken een vervolg krijgen.

Waarom de stadsgesprekken?

Naar aanleiding van de discussies over discriminatie en inclusie en ook de protesten rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen kondigde het Hoornse stadsbestuur aan ‘een open en breed stadsgesprek’ te willen organiseren. ‘Niet alleen over Coen, maar ook over hoe wij met elkaar samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan’.

Wie dachten er mee?

De gemeente nodigde de stad uit om mee te denken over de vorm. Ruim 20 inwoners en partijen uit de culturele sector, sport en het onderwijs deelden hun ideeën mee in 1-op-1-gesprekken. Mede op basis van deze inbreng en die van de gemeenteraad is bureau TwynstraGudde gekozen om de stadsgesprekken te organiseren.

Hoe zijn de gesprekken gevoerd?

De stadsgesprekken hadden de opzet van een seizoen met meerdere afleveringen. Dit seizoen kan dus ook een vervolg krijgen. De gesprekken gaan zowel over het verleden als over het heden en de toekomst.
Dit eerste seizoen van de stadsgesprekken staat vooral in het teken van luisteren. Doel is om zoveel mogelijk verschillende perspectieven op tafel te krijgen. In drie rondes komen zoveel mogelijk verschillende mensen aan het woord. Alle afleveringen staan op www.vooreenmooiestad.nl/stadsgesprekken.

Ronde 1: Straatgesprekken

Een ervaren team ging een week de straat op om op verschillende plekken in de stad individuele straatgesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn opgenomen en als een podcastserie van vijf afleveringen met de stad gedeeld. Andere inwoners kunnen hier via de hashtag #SGHoorn op sociale media op reageren.

Parallel aan de straatgesprekken startte de gemeente Hoorn ook een enquête. Hierin vroeg de gemeente inwoners naar in hoeverre zij zich thuis voelen in Hoorn. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook weer gebruikt in de tweede en derde ronde van de stadsgesprekken.

Ronde 2: Talkshowgesprekken

De tweede ronde zijn in mei en juni in kleine, maar diverse gezelschappen van ca. 7 mensen gevoerd. TwynstraGudde begeleidden drie talkshowgesprekken, in presentatieduo’s met lokale scholieren. Deze gesprekken zijn uitgezonden via lokale omroep Weeff. Voor de eerste twee talkshows is via loting uit alle 13 CBS-wijken van Hoorn een deelnemer geselecteerd om mee te praten. De derde talkshow is gevoerd met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en belangengroepen.

Ronde 3: Toekomstgesprekken

Tot slot heeft de gemeente inwoners en lokale instellingen en inwoners uitgedaagd om hun toekomstbeeld voor een inclusief Hoorn te verbeelden of te ontwerpen. Lokale vloggers zijn vervolgens met deze initiatiefnemers in gesprek gegaan. Dit resulteerde in een serie vlogs die in juni en juli gepubliceerd zijn. 

Wat gebeurt er na de stadsgesprekken?

Bureau TwynstraGudde heeft op basis van de Stadsgesprekken een eindadvies opgesteld. Het college kan zich vinden in dit advies. Het advies is om in 2022 eerst het inclusiebeleid te actualiseren en concreter te maken. Vervolgens na de zomer van 2022 een apart gesprek te voeren en besluit te nemen over het standbeeld van J.P. Coen. Daarna moet een vervolgseizoen van de Stadsgesprekken over inclusie en uitsluiting worden georganiseerd.

Bespreking tijdens raadscommissie en vervolg

Tijdens de bespreking in de algemene raadscommissie was brede steun voor de adviezen. Er was wel verdeeldheid over het moment waarop het gesprek over het standbeeld van Coen gevoerd zou moeten worden. Een deel van de raad vond dat dit vóór de verkiezingen zou moeten, een ander deel sloot zich aan bij het advies van het college. Het college werkt concrete voorstellen uit voor de vervolgstappen en informeert de raad over de exacte planning. De vergadering is terug te zien via de pagina Raad.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.