Stadsgesprekken seizoen 1

Van april tot en met juli 2021 organiseert de gemeente Hoorn brede stadsgesprekken over inclusie en het koloniale en slavernijverleden. Hierin staat luisteren centraal. De gesprekken hebben de opzet van een seizoen, met meerdere afleveringen. Iedereen mag meedoen. 

Waarom de stadsgesprekken?

Naar aanleiding van de discussies over discriminatie en inclusie en ook de protesten rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen kondigde het Hoornse stadsbestuur in een statement  aan ‘een open en breed stadsgesprek’ te willen organiseren. ‘Niet alleen over Coen, maar ook over hoe wij met elkaar samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan’.

Wie dachten er mee?

De gemeente nodigde de stad uit om mee te denken over de vorm. Ruim 20 inwoners en partijen uit de culturele sector, sport en het onderwijs deelden hun ideeën mee in 1-op-1-gesprekken. Mede op basis van deze inbreng en die van de gemeenteraad is bureau TwynstraGudde gekozen om de stadsgesprekken te organiseren.

Hoe gaan we de gesprekken voeren?

De stadsgesprekken hebben de opzet van een seizoen met meerdere afleveringen. Dit seizoen kan dus ook een vervolg krijgen. De gesprekken gaan zowel over het verleden als over het heden en de toekomst. Door de gesprekken over verleden, heden en toekomst te scheiden leren we gerichter hoe het thema ‘inclusie’ (erbij horen) in verschillende periodes betekenis krijgt. Maar ook wat we daarvan kunnen leren om vooruit te kijken naar de samenleving die Hoorn wil zijn over tien of twintig jaar. Een samenleving waarin iedereen telt en iedereen mee kan doen.

Dit eerste seizoen van de stadsgesprekken staat vooral in het teken van luisteren. Doel is om zoveel mogelijk verschillende perspectieven op tafel te krijgen. In drie rondes komen zoveel mogelijk verschillende mensen aan het woord:

Ronde 1: Straatgesprekken

Een ervaren team gaat ongeveer een week de straat op om op verschillende plekken in de stad individuele straatgesprekken te voeren. Deze gesprekken worden opgenomen en als een podcastserie van ongeveer vijf afleveringen met de stad gedeeld. Andere inwoners kunnen hier via de hashtag #SGHoorn op sociale media op reageren. De podcasts zijn te beluisteren via het platform Voor een mooie stad

Parallel aan de straatgesprekken start de gemeente Hoorn ook een stadsbrede enquête. Hierin vraagt de gemeente bewoners naar in hoeverre zich thuis voelen in Hoorn. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook weer gebruikt worden in de tweede en derde ronde van de stadsgesprekken.

Ronde 2: Talkshowgesprekken

De tweede ronde worden in mei en juni in kleine, maar diverse gezelschappen van ca. 7 mensen gevoerd. TwynstraGudde begeleiden drie talkshowgesprekken, in presentatieduo’s met lokale scholieren. Deze gesprekken worden vervolgens uitgezonden. Voor de eerste twee talkshows wordt via loting uit alle 13 CBS-wijken van Hoorn een deelnemer geselecteerd om mee te praten. De derde talkshow wordt gevoerd met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en belangengroepen.

Ronde 3: Toekomstgesprekken

Tot slot daagt de gemeente inwoners en lokale instellingen en partijen uit om hun toekomstbeeld voor een inclusief Hoorn te verbeelden of te ontwerpen. Lokale vloggers gaan vervolgens met deze initiatiefnemers in gesprek. Dit resulteert in een serie vlogs die in juni en juli gepubliceerd worden. Heeft u een idee voor ons? Deel het met ons. U kunt uw idee omschrijven of bestanden zoals tekeningen insturen.

Wat is de planning?

Visualisatie van de planning van ronde 1, 2 en 3 zoals hierboven uitgeschreven

Wat gebeurt er na de stadsgesprekken?

Na de laatste ronde stelt TwynstraGudde een eindadvies op voor de gemeente. Hierbij lezen en denken ook experts op het gebied van participatie en samenwerking mee. Het eindadvies velt geen oordeel over de onderwerpen en gaat ook niet in op de vraag of het standbeeld van J.P. Coen al dan niet moet blijven. Maar het geeft wel een beeld over een mogelijk vervolg van de stadsgesprekken. Dit eindadvies wordt begin juli aan het gemeentebestuur aangeboden.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.