Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-04-2020.

Gemeente Hoorn voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.hoorn.nl (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  1. https://marktportaal.hoorn.nl (dit onderdeel valt niet onder onze verantwoordelijkheid)
  2. https://www.ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Hoorn (het raadsinformatiesysteem is een extern systeem waarin alle stukken van de gemeenteraad en de raadsvergaderingen worden gepubliceerd. Dit systeem is nog niet toegankelijk volgens de normen en kan nog niet getoetst worden via de automatische testtool van Siteimprove. De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen worden als videotulen (beeld en geluid) vastgelegd. Hier vindt (nog) geen ondertiteling op plaats. Heeft u vragen over de stukken op het RaadsInformatieSysteem, neemt u dan contact op met griffie@hoorn.nl.

Testresultaten

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Siteimprove.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • PDF documenten worden herzien en aangepast om ook te voldoen.

Extra toelichting

Als periodieke toetsing-tool wordt Siteimprove gebruikt.

Onze digitale formulieren kunnen niet door de toetsing-tool getest worden, maar bij het ontwikkelen van onze formulieren wordt wel handmatig op de toegankelijkheid getest. Dit kunnen we niet onderbouwen met een automatische rapportage.

De digitale belastingbalie is een externe website. Deze website kan niet door de toetsingstool automatisch op toegankelijkheid getest worden. Dit kunnen we niet onderbouwen met een automatische rapportage.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.