Kan ik iemand machtigen om voor mij een uittreksel BRP aan te vragen?

Ja, u kunt iemand machtigen als de gemachtigde 18 jaar of ouder is. De gemachtigde moet dan een aantal zaken meenemen naar de afspraak in het stadhuis:

  • een schriftelijke machtiging door u ondertekend

  • een kopie van uw legitimatiebewijs

  • zijn of haar eigen legitimatiebewijs

Zie meer informatie bij Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)