Kan ik iemand machtigen om voor mij een uittreksel BRP aan te vragen?

Ja, u kunt iemand machtigen als de gemachtigde 18 jaar of ouder is. De gemachtigde moet dan een aantal zaken meenemen naar de afspraak in het stadhuis:

  • een schriftelijke machtiging door u ondertekend. Dit mag .

  • een kopie van uw legitimatiebewijs.

  • zijn of haar eigen legitimatiebewijs.

Op de machtiging moet het volgende staan:
Hierbij machtig ik (uw naam), (de naam die u machtigt) om voor mij een uittreksel aan te vragen plus uw handtekening. 

Zie meer informatie bij Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)