Wat kan ik doen als mijn aanvraag VOG wordt afgewezen?

U ontvangt van Dienst Justis een brief ('voornemen tot afwijzen') als u niet in aanmerking komt voor een VOG. Hierin staat waarom u deze niet krijgt. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG nodig heeft. Als u daarna een definitieve afwijzing krijgt, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Zie meer informatie bij Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)