Iemand anders laten stemmen

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen via een volmacht. Er zijn twee soorten volmachten:

 • een schriftelijke volmacht (de aanvraag moet op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
 • een onderhandse volmacht. Hiervoor heeft u de stempas nodig. Deze ontvangt u op 16 of 17 mei.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Hoorn woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in Hoorn? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. 

Wat moet ik doen?

Vul het Model L8 in. Dit formulier vindt u op de website van de Rijksoverheid. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.
U kunt het ondertekende formulier:

 • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@hoorn.nl.
 • of per post sturen naar: Team Verkiezingen, Postbus 603, 1620 AR Hoorn
 • het formulier inleveren aan de balie in het stadhuis (Nieuwe Steen 29), na het maken van een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Alleen de volmachtgever (de persoon die iemand toestemming geeft) kan het formulier inleveren. U kunt vanaf 20 mei een afspraak maken.
 • Het formulier moet uiterlijk op maandag 3 juni om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 
 • Het is nog niet mogelijk om een afspraak te maken om een kiezerspas aan te vragen in het stadhuis.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Met een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien. 

 • Vraag iemand die ook in Hoorn woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
 • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij of zij tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar verkiezingen@hoorn.nl of bel naar 0229 25 22 00.  

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.