Iemand machtigen om voor u te stemmen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. U kunt ook stemmen op 15 en 16 maart. Kunt u op deze dagen niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Waar moet de gemachtigde aan voldoen?

  • De gemachtigde moet zelf stemrecht hebben en in Nederland wonen.
  • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
  • De gemachtigde moet deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Invullen stempas of schriftelijke volmacht

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

  1. stempas invullen
  2. schriftelijke volmacht aanvragen

Stempas invullen

Woont degene die u wilt laten stemmen ook in Hoorn? Vul dan de achterkant van uw stempas in.

  • U ontvangt 2 weken voor de verkiezing uw stempas.
  • U vult de achterkant van de stempas in.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.
  • De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont. Of wanneer u iemand uit Hoorn of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. Zo vraagt u een schriftelijke volmacht aan:

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen. Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Langskomen in het stadhuis? Maak een afspraak

Wilt u een volmacht aanvragen in het stadhuis? Maak dan een afspraak. Als u als aanvrager samen met de volmachtgever naar het stadhuis komt, moet u allebei een geldig legitimatiebewijs meenemen. Komt u als aanvrager alleen naar het stadhuis? Dan moet u naast uw eigen legitimatiebewijs een legitimatiebewijs van de volmachtgever meenemen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever is dan voldoende. Afspraak maken  

Schriftelijke volmacht zonder bezoek aan huis

Bij een gewone schriftelijke volmacht, vullen de gemachtigde en de aanvrager (volmachtgever) allebei hetzelfde formulier in. Vanwege het coronavirus is het nu ook mogelijk om een aanvraag te doen, waarbij de gemachtigde en aanvrager allebei een apart formulier invullen. Zo hoeft er geen bezoek plaats te vinden.

Aanvraagformulier volmachtgever (pdf, 50kb)

Verklaring gemachtigde (pdf, 140kb)

De volmachtgever stuurt beide formulieren naar verkiezingen@hoorn.nl of per post naar: Dienstverlening verkiezingen, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. De gemachtigde zorgt er dus voor, dat de 'verklaring gemachtigde' bij de volmachtgever terecht komt. De gemeente moet beide  formulieren uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen. Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

In het buitenland stemmen

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan kunt u stemmen per brief. U moet zich dan registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot en met 3 februari. Bent u op 17 maart tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u kiezen of u per brief stemt, of iemand anders voor u laat stemmen met een volmacht. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.