Zelfbouwkavels Bangert en Oosterpolder

In de Bangert en Oosterpolder liggen gemeentelijke kavels. Op de kavels tussen de Bangert en de Westerblokker en ten westen van de Strip (fase 5A) is inmiddels een optie genomen.

Alle Kavels zijn verkocht onder voorbehoud (rood). Er staan momenteel geen kavels te koop (groen). Klik op de afbeelding om hem groter te bekijken.

Kavelpaspoorten en eisen

Aan de woningen worden een aantal eisen gesteld. Deze informatie kunt u vinden in:

Over fase 5A

Fase 5A ligt tussen de Bangert en de Westerblokker en grenst aan de zijkanten aan oud-Blokker en uitvalsweg de Strip. De wijk ligt dicht bij de centra van Blokker, Zwaag en Bangert en Oosterpolder met voorzieningen zoals supermarkten en scholen. De Strip heeft een goede verbinding met de N307 (Westfrisiaweg) en de A7.

Dit nieuwe gebied krijgt veel groene openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt er een wijkpark aangelegd, het Kloosterpark. De brede watergang, de Kieftsloot, is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van de fase heeft een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Hierdoor wordt de sfeer van het gebied versterkt door de woningen op de kavels.

Verkoopprocedure

Na start van de verkoop:

 1. Controleer aan de hand van het kavelpaspoort of uw droomhuis op één van onze kavels past.
 2. Toets of uw financiële situatie toereikend is om één van de kavels te kopen.
 3. Neem een optie door een e-mail te sturen naar zelfbouwkavels@hoorn.nl. De optie is 14 dagen geldig. Indien er meer geïnteresseerden zijn kan deze termijn niet worden verlengd. Een optie aanvragen gaat per huishouden (en is tevens de uiteindelijke koper).

Uw aanvraag is geldig als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvraag is per e-mail ingediend.
 • De aanvraag is per huishouden. Dit is tevens de uiteindelijke koper.
 • De aanvraag bevat de naam en het adres, e-mailadres en telefoonnummer van de optienemer.
 • In de aanvraag wordt duidelijk vermeld in welke kavels u interesse heeft. De aanvraag bevat maximaal 3 voorkeuren, waarbij de meest belangrijke op 1 staat. Als de aanvraag leidt tot een optie, vervallen de overige voorkeuren.

Verder geldt:

 • Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde kavel gaat het afgeven van de optie op volgorde van ontvangst van het e-mailbericht. Met andere woorden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • U wordt per e-mail geïnformeerd over of uw aanvraag tot een optie leidt.
 • De eerste gegadigde wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek op het stadhuis en ontvangt een concept koopovereenkomst. 
 • Tijdens het gesprek kunt u uw vragen stellen en geeft de gemeente extra informatie over de ontwikkeling van de wijk, de stedenbouwkundige voorwaarde van de kavel, de koopovereenkomst en duurzaamheidsaspecten.
 • U besluit binnen de optieperiode of u over wilt gaan tot koop van de kavel.
 • Indien er niet over wordt gegaan tot koop krijgt de eerstvolgende geïnteresseerde bericht zodra de voorganger afvalt.

Indien u overgaat tot koop gaan drie trajecten gelijktijdig lopen:

 1. U gaat een koopcontract aan met de gemeente Hoorn.
 2. U onderzoekt met een architect/bouwbedrijf hoe uw droomhuis eruit moet komen te zien. Dit leidt tot een zogenaamde ‘massastudie’ of een eerste ontwerp. De massastudie/het ontwerp legt u voor aan de stedenbouwkundige. Ook kijkt een lid van de Welstandscommissie mee. Zij controleren of uw ontwerp past binnen de kaders van het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan en geven u waar nodig feedback. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief ontwerp en een aanvraag omgevingsvergunning.
 3. U onderzoekt of u binnen de termijn van de financiële ontbindende voorwaarde uw financiering rond krijgt.

Kosten

De kosten van de kavels staan in het document Vastgestelde grondprijzen (pdf, 262 kB)

Planning

De eerste kavels (deel 1) worden medio december 2020 bouwrijp opgeleverd. De andere kavels (deel en 3) worden medio april 2021 bouwrijp opgeleverd, met uitzondering van de kavels U5, U14 en U23. Deze worden rond juli 2021 bouwrijp opgeleverd. Direct na levering van de grond kunt u starten met de bouw van uw woning, mits de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning is verleend. Het woonrijp-maken van de openbare ruimte gebeurt in opdracht van de gemeente, zodra alle woningen in de omgeving zijn opgeleverd.

Vraag en antwoord

1. Kan ik een optie nemen op een kavel?

Zodra de verkoop is gestart kunt u een optie aanvragen. Het aanvragen van een optie gaat per e-mail. Bent u de eerste die zich inschrijft op de kavel? Dan is de optie voor u.

2. Wat als ik mijn financiering niet rond kan krijgen?

In de overeenkomst staat daarover een ontbindende voorwaarde. Als u niet op tijd financiering kunt krijgen, wordt de overeenkomst ontbonden. Houd er rekening mee dat de gemeente vraagt om bewijs van de afwijzingen.

3. Wanneer moet ik de grond afnemen en betalen?

Bij het sluiten van de koopovereenkomst moet 10 % als bankgarantie of waarborgsom worden betaald. Als de gronden bouwrijp zijn, moet de akte van levering gepasseerd zijn door de notaris. Hiervan kan nog door partijen worden afgeweken. Op dat moment moet de koopsom ook zijn betaald.

4. Wat zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een kavel?

De kavels worden verkocht onder de voorwaarde, kosten koper. Dat betekent dat u als koper de notaris- en de kadasterkosten betaalt. Maar u betaalt geen overdrachtsbelasting (2%), omdat er al btw in de grondprijs is inbegrepen. Verder betaalt u een bedrag van € 703 inclusief btw voor de rioolaansluiting, € 900 inclusief btw als bijdrage aan het kunst- en kwaliteitsfonds voor de Bangert en Oosterpolder. De genoemde prijzen gelden voor 2020 en kunnen gewijzigd worden.

5. Welke bouwregels gelden er?

Uw woning moet voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan (pdf, 9.86 MB). De bouwregels staan vermeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Deze informatie vindt u via de website van Bangert en Oosterpolder.

6. Ik wil een praktijk aan huis beginnen, is dat mogelijk?

In een bestemmingsplan staat opgenomen binnen welke kaders het mogelijk is om een praktijk aan huis te beginnen.