Kavels Bangert en Oosterpolder

In de Bangert en Oosterpolder staan gemeentelijke kavels. Momenteel zijn deze in optie genomen of verkocht.

Op bovenstaande schets ziet u de huidige situatie. Er is momenteel geen kavel beschikbaar. Op de oranje kavels (nummer 4 en 6) is een optie genomen. De rode kavels (nummer 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 en 10) zijn verkocht.

Beeldkwaliteitsplan en meer informatie

Informatie over Bijbehorende bouwwerken vindt u op de website van de Rijksoverheid. Informatie over de bouw van een dakkapel vindt u ook de website van de Rijksoverheid. Ook erf- en perceelinformatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Over de Weiden

De vrije kavels liggen aan de Kieftslootweid. De straat is onderdeel van de eerste ontwikkellocatie van fase 5, De Weiden. De Weiden ligt in de zuidoost hoek van de Bangert en Oosterpolder, in het gebied de Hoge Hemen. Hoge Hemen kenmerkt zich door het kleinschalige en dorpse karakter met buurtruimtes, groen en water. De Weiden krijgt een streekeigen en intiem karakter. De Weiden vormen een verzameling van oude veldnamen die van oudsher voorkomen in het plangebied, zoals de Molenweid, de Lienweid en de Kieftslootweid. In de wijk komen de watergangen uit het oorspronkelijke landschap terug. De wijk heeft verder een dorpse opzet met veel groen en zicht op de molen ‘De Krijgsman’.

Meer over de Bangert en Oosterpolder vindt u op www.bangertenoosterpolder.nl

Spelregels

Inschrijfprocedure

Heeft u interesse in een van de zelfbouwkavels? Vul dan het inschrijfformulier kavels Bangert en Oosterpolder in. Door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen bindt u zich aan de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Het inschrijfformulier dient u ook in te vullen en te ondertekenen als u geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen wilt realiseren. U verstuurt het inschrijfformulier als bijlage in een e-mail naar zelfbouwkavels@hoorn.nl onder vermelding van ‘inschrijving bouwkavels fase 5B noord’.

Inschrijfvoorwaarden

Per huishouden dient u één inschrijving in. Alle kopers van de kavel moeten minimaal 18 jaar zijn, vermeld worden op het inschrijfformulier en deze ondertekenen. De persoonsgegevens in het inschrijfformulier vormen de basis voor alle volgende documenten, zoals de tenaamstelling van de koopovereenkomst, en kunnen niet gewijzigd worden. Met andere woorden: de opgegeven namen in het inschrijfformulier zijn de kopers van de kavel.

Boetebeding

Door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen bindt u zich aan de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Elke wijziging of alternatief moet eerst worden voorgelegd aan en goedgekeurd worden door de gemeente. Bij het niet uitvoeren van (een van) de duurzaamheidsmaatregelen rekent gemeente Hoorn een boete van € 50.000.

Heeft u vragen?

Neem contact op via zelfbouwkavels@hoorn.nl of 0229 25 22 00.

Kosten

Het overzicht van de kosten per kavel vindt u op pagina 6 van de kavelpaspoorten.

Vraag en antwoord

1. Kan ik een optie nemen op een kavel?

Ja, via het inschrijfformulier. Nadien u het inschrijfformulier als bijlage per e-mail heeft verstuurd, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Bent u de eerste die zich inschrijft op de kavel? Dan is de optie voor u.

2. Wat als ik mijn financiering niet rond kan krijgen?

In de overeenkomst staat daarover een ontbindende voorwaarde. Als u niet op tijd financiering kunt krijgen, wordt de overeenkomst ontbonden. Houd er rekening mee dat de gemeente vraagt om bewijs van de afwijzingen.

3. Wanneer moet ik de grond afnemen en betalen?

Bij het sluiten van de koopovereenkomst moet 10 % als bankgarantie of waarborgsom worden betaald. Op 1 november 2019 (als de gronden bouwrijp zijn) dient de akte van levering gepasseerd te zijn door de notaris. Hiervan kan nog door partijen worden afgeweken. Op dat moment moet de koopsom ook zijn betaald.

4. Wat zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een kavel?

De kavels worden verkocht onder de voorwaarde, kosten koper. Dat betekent dat u als koper de notaris- en de kadasterkosten betaalt. Maar u betaalt geen overdrachtsbelasting (2%), omdat er al btw in de grondprijs is inbegrepen. Verder betaalt u een bedrag van € 682 inclusief btw voor de rioolaansluiting, € 900 inclusief btw als bijdrage aan het kunst- en kwaliteitsfonds voor de Bangert en Oosterpolder en € 121 incl. btw voor reeds uitgevoerde Sondering. De genoemde prijzen gelden voor 2019 en kunnen gewijzigd worden.

5. Welke bouwregels gelden er?

Uw woning moet voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. De bouwregels staan vermeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Deze informatie vindt u via de website van Bangert en Oosterpolder.

6. Ik wil een praktijk aan huis beginnen, is dat mogelijk?

In een bestemmingsplan staat opgenomen binnen welke kaders het mogelijk is om een praktijk aan huis te beginnen.

7. Hoe kan ik het inschrijfformulier als bijlage toevoegen?

U kunt het ingevulde document inscannen en toevoegen als bijlage. Indien u geen gebruik kan maken van een scanner kunt u foto’s van het inschrijfformulier maken en als bijlages aan de e-mail toevoegen. In beide gevallen dient u het origineel document te behouden en bij het eerste gesprek over te dragen.