Zelfbouwkavels Bangert en Oosterpolder

De verkoop van de 11 zelfbouwkavels in de Bangert en Oosterpolder is gestart.  

Update 14 december 2021: op dit moment zijn 10 kavels verkocht en is er 1 onder optie.

De verkoop van zelfbouwkavels is gestart

Sinds maandag 10 mei 2021 9.45 uur staan in deel 4 van fase 5A, 11 gemeentelijke kavels (U24 tot en met U34) in de verkoop. De verkoop gaat op volgorde van inschrijving. Lees alles over de verkoopprocedure onder de tab ‘verkoopprocedure’ onderaan deze pagina. Onderstaand de kavelpaspoorten per woonsfeer:

Op de kaart ziet u de kavels U24 tot en met U34 ingetekend in het gebied. Klik op de afbeelding om hem groter te bekijken.

Kaart met daarop de kavels die te koop zijn in fase 5 van de Bangert en Oosterpolder.

Aan de woningen worden een aantal eisen gesteld. Deze informatie kunt u vinden op de website Bangert en Oosterpolder.

Over fase 5A

Fase 5A ligt tussen de Bangert en de Westerblokker en grenst aan de zijkanten aan oud-Blokker en uitvalsweg de Strip. De wijk ligt dicht bij de centra van Blokker, Zwaag en Bangert en Oosterpolder met voorzieningen zoals supermarkten en scholen. De Strip heeft een goede verbinding met de N307 (Westfrisiaweg) en de A7.

Dit nieuwe gebied krijgt veel groene openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt er een wijkpark aangelegd, het Kloosterpark. De brede watergang, de Kieftsloot, is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van de fase heeft een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Hierdoor wordt de sfeer van het gebied versterkt door de woningen op de kavels.

Na start van de verkoop:

 1. Controleer aan de hand van het kavelpaspoort of uw droomhuis op één van onze kavels past.
 2. Toets of uw financiële situatie toereikend is om één van de kavels te kopen.
 3. Neem een optie door een e-mail te sturen naar zelfbouwkavels@hoorn.nl. De optie is 14 dagen geldig. Indien er meer geïnteresseerden zijn kan deze termijn niet worden verlengd. Een optie aanvragen gaat per huishouden (en is tevens de uiteindelijke koper).

Uw aanvraag bevat de volgende informatie: 

 • Maximaal 1 verzoek per huishouden, meerdere opties worden niet gegeven.
 • De aanvraag is gemaild naar zelfbouwkavels@hoorn.nl en bevat de naam en het adres van de aanvrager.
 • U vermeldt duidelijk in welke kavel(s) u interesse heeft. U mag maximaal drie voorkeurskavels doorgeven, met de meest belangrijke voor u op nummer 1.  

Verder geldt:

 • Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde kavel gaat het afgeven van de optie op volgorde van ontvangst van het e-mailbericht. Met andere woorden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • U wordt per e-mail geïnformeerd over of uw aanvraag tot een optie leidt.
 • De eerste gegadigde wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend digitaal gesprek via Microsoft Teams en ontvangt een concept koopovereenkomst. 
 • Tijdens het gesprek kunt u uw vragen stellen en geeft de gemeente extra informatie over de ontwikkeling van de wijk, de stedenbouwkundige voorwaarde van de kavel, de koopovereenkomst en duurzaamheidsaspecten.
 • U besluit binnen de optieperiode of u over wilt gaan tot koop van de kavel.
 • Als er niet over wordt gegaan tot koop krijgt de eerstvolgende geïnteresseerde bericht zodra de voorganger afvalt.

Als u overgaat tot koop gaan drie trajecten gelijktijdig lopen:

 1. U gaat een koopcontract aan met de gemeente Hoorn.
 2. U onderzoekt met een architect/bouwbedrijf hoe uw droomhuis eruit moet komen te zien. Dit leidt tot een zogenaamde ‘massastudie’ of een eerste ontwerp. De massastudie/het ontwerp legt u voor aan de stedenbouwkundige. Ook kijkt een lid van de Welstandscommissie mee. Zij controleren of uw ontwerp past binnen de kaders van het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan en geven u waar nodig feedback. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief ontwerp en een aanvraag omgevingsvergunning.
 3. U onderzoekt of u binnen de termijn van de financiële ontbindende voorwaarde uw financiering rond krijgt. Voor de levering van de grond via de notaris voert de gemeente een Bibob-toets uit. 

Gemeentelijke vrije sector kavels Bangert en Oosterpolder

De kavels worden verkocht onder de voorwaarde, kosten koper. Dat betekent dat u als koper de notaris- en de kadasterkosten betaalt. Verder betaalt u een bedrag van € 720 inclusief btw voor de rioolaansluiting, € 900 inclusief btw als bijdrage aan het kunst- en kwaliteitsfonds voor de Bangert en Oosterpolder en € 100 aan splitsingskosten.  De genoemde prijzen gelden voor 2021 en kunnen gewijzigd worden.

Kavel nummer Fase 5A- deel 4 Grondprijs 2021 inclusief btw  Oppervlakte in m2
Kavel U24 € 325.000 585
Kavel U25 € 285.000 573
Kavel U26 € 268.000 564
Kavel U27 € 265.000 529
Kavel U28 € 325.000 709
Kavel U29 € 320.000 709
Kavel U30 € 325.000 709
Kavel U31 € 243.000 545
Kavel U32 € 245.000 545
Kavel U33 € 245.000 545
Kavel U34 € 256.000 572

De kavels in deel 4 (U24 tot en met U34) worden na verwachting medio oktober 2021 bouwrijp opgeleverd. Direct na levering van de grond kunt u starten met de bouw van uw woning, mits de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning is verleend. Het woonrijp-maken van de openbare ruimte gebeurt in opdracht van de gemeente, zodra alle woningen in de omgeving zijn opgeleverd.

1. Kan ik een optie nemen op een kavel?

Zodra de verkoop is gestart kunt u een optie aanvragen. Het aanvragen van een optie gaat per e-mail. Bent u de eerste die zich inschrijft op de kavel? Dan is de optie voor u.

2. Wat als ik mijn financiering niet rond kan krijgen?

In de overeenkomst staat daarover een ontbindende voorwaarde. Als u niet op tijd financiering kunt krijgen, wordt de overeenkomst ontbonden. Houd er rekening mee dat de gemeente vraagt om bewijs van de afwijzingen.

3. Wanneer moet ik de grond afnemen en betalen?

Binnen 13 weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst moet een bankgarantie of waarborgsom zijn geregeld. De hoogte hiervan is 10% van de koopprijs van de grond. Als de gronde bouwrijp zijn, kan de levering bij de notaris plaatsvinden. Op dat moment moet de volledige koopsom zijn betaald.

4. Wat zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een kavel?

De kavels worden verkocht onder de voorwaarde, kosten koper. Dat betekent dat u als koper de notaris- en de kadasterkosten betaalt. Maar u betaalt geen overdrachtsbelasting (2%), omdat er al btw in de grondprijs is inbegrepen. Verder betaalt u een bedrag van € 720 inclusief btw voor de rioolaansluiting, € 900 inclusief btw als bijdrage aan het kunst- en kwaliteitsfonds voor de Bangert en Oosterpolder. De genoemde prijzen gelden voor 2021 en kunnen gewijzigd worden.

5. Welke bouwregels gelden er?

Uw woning moet voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. Deze vindt u op de website Bangert en Oosterpolder. De bouwregels staan vermeld in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

6. Ik wil een praktijk aan huis beginnen, is dat mogelijk?

In een bestemmingsplan staat opgenomen binnen welke kaders het mogelijk is om een praktijk aan huis te beginnen.

7. Ik ben op zoek naar informatie over de kavels U1 t/m U23 in fase 5A. Is dat nog beschikbaar?

De kavels U1 tot en met U23 gelegen in deelgebied 1 tot en met 3 van fase 5A zijn allemaal verkocht. De informatie over de kavelspaspoorten, het beeldkwaliteitsplan en het stappenplan Duurzaam bouwen zijn te vinden op www.bangertenoosterpolder.net/gemeente-aanbod.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.