Wandelen met 'Hoorn Beweegt'

Samen wandelen is leuk en gezond! Maar het is niet voor iedereen makkelijk om meer te bewegen. Bijvoorbeeld bij lichamelijke problemen. Terwijl bewegen juist vaak wel goed is voor mensen met een chronische ziekte.

De kwaliteit van leven van chronisch zieken verbetert vaak door sport en beweging. Het wandelprogramma ‘Hoorn Beweegt’ helpt chronisch zieken hierbij.

Vanaf half april wandelen we elke week in vijf verschillende wijken: Blokker, Grote Waal, Hoorn-Noord, Kersenboogerd en Risdam-Zuid. Per wijk zijn er verschillende vaste wandelmomenten, ’s ochtends, ‘s middags en ’s avonds. In de laatste week van september is er een wandelvierdaagse waarbij we drie dagen met alle groepen in Hoorn lopen. En de laatste dag sluiten we feestelijk af in Den Haag.

Locaties en loopmomenten

Grote Waal

Kersenboogerd

Risdam-Zuid

Hoorn-Noord

Blokker

Wandelvierdaagse 22 tot en met 28 september

In september vindt de afsluitende wandelvierdaagse plaats. Deze week wandelen samen we met alle groepen uit alle wijken. Per keer kunt u kiezen of u 5, 7,5 of 10 kilometer loopt. Afhankelijk van uw niveau.

Hieronder vindt u de starttijden en locaties.

  • Zondag 22 september: 13.30 uur, Sam City, Westfriese Parkweg 4.
  • Dinsdag 24 september: 16.00 uur, Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1.
  • Donderdag 26 september: 16.00 uur, TV De Hulk, Dwaalpark 1.

Deze laatste wandelweek maakt deel uit van een wandelvierdaagse. In Hoorn kiezen we voor drie wandelmomenten met steeds een rustdag ertussen. De laatste dag van de wandelvierdaagse lopen we in Den Haag.

Laatste dag wandelen in Den Haag

Op zaterdag 28 septbember, de laatste dag van de wandelvierdaagse gaan we met alle Hoornse wandelgroepen per bus naar Den Haag. Daar is de landelijke, afsluitende dag van de Diabetes Challenge.

Testdag zaterdag 14 september

Op zaterdag 14 september is er ook weer een testdag met een fit-test in Wijkcentrum De Huesmolen. Deze tweede testdag is een vervolg op de eerste testdag van 13 april 2019. Zo meten of u door het wandelprogramma fitter bent geworden. Deelnemers aan het wandelprogramma ontvangen per persoon een tijdstip waarop ze ingepland staan voor de test. Als u liever op een ander tijdstip komt of verhinderd bent 14 september, neem dan contact op met de medewerkers van Team Sport.

De test

De test duurt ongeveer 60-75 min. Bij de testen worden onder andere uw knijpkracht en uithoudingsvermogen voor wandelen gemeten. Deze metingen worden aangevuld met de meting van uw vochtpercentage, spiermassa, vetpercentage, viscerale vet, lengte, gewicht en BMI. Kleedkamers zijn aanwezig.

Meenemen

U moet het volgende meenemen naar de testdag:

  • Schone schoenen, bij voorkeur gymschoenen
  • Gemakkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding. Het kan koud zijn in de sporthal.
  • Eventueel uw testuitslag van de testdag van 13 april 2019 ter vergelijking.
  • (Lees)bril of andere hulpmiddelen

Partners

Meer informatie over het wandelprogramma 'Hoorn Beweegt' staat op de website van de Nationale Diabetes Challenge. In Hoorn is het wandelprogramma niet alleen voor mensen met diabetes, maar voor alle inwoners met een chronische ziekte.

Wandelprogramma ‘Hoorn Beweegt’ sluit aan bij de Nationale Diabetes Challenge. Partners: Bas van de Goor Foundation, Ketenzorg West-Friesland, Huisartsenpraktijk Grote Waal, Sportwandelschool Hoorn, Ontmoeten bij Brinkpark, Gezondheidscentrum Kersenboogerd, Huisartsenpraktijk Kaap Hoorn en Gezondheidscentrum Risdam.