Woonfraude

Denkt u dat een woning wordt bewoond, verhuurd of gebruikt op een manier die niet is toegestaan? Dan kunt u dit melden door een mail te sturen naar woonfraude@hoorn.nl. 

Wat moet er in de melding staan?

Vermeld bij het doorgeven van vermoedelijke fraude het adres waar het om gaat, de naam van de fraudeur en eventuele samenwonende partners. Ook een vermoedelijke reden van het frauderen kan helpen. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Bij voldoende concrete informatie start de gemeente adresonderzoek.

Voorbeelden van woonfraude

  • illegale onderhuur (wonen zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar)
  • illegale kamerverhuur
  • wanneer er te veel mensen in de woning wonen
  • als de woning alleen gebuikt wordt als bedrijf of winkelruimte
  • als de woning door niemand wordt bewoond
  • als er een hennepkwekerij aanwezig is
  • als er in de woning prostitutie plaatsvindt
  • als er drugs verhandeld of in grote mate gebruikt worden in de woning
  • als de woning gekraakt is of als u bang bent dat dit nog kan gebeuren

Waarom is het melden belangrijk?

Door een melding te maken wordt woonfraude aangepakt. Op die manier komen er meer woningen vrij voor de mensen die er wel recht op hebben en worden wijken beter leefbaar.