Wie kan bezwaar maken?

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken. U bent belanghebbende als een besluit over u gaat of als het directe gevolgen voor u heeft. Bij besluiten op basis van de Jeugdwet mag ook de jeugdige zelf bezwaar maken als hij/zij het niet eens is met het besluit. U mag iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor stuurt u een machtiging mee die u ondertekent. Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Ook dan is een machtiging nodig.

Zie meer informatie bij Bezwaar maken