Bezwaar maken

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met een besluit? Of zijn bepaalde dingen uit het besluit nog niet duidelijk? Bel dan eerst met de gemeente. Samen met u wordt het besluit dan doorgenomen. Bent u niet tevreden, dan is een bezwaar uw volgende stap. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Waartegen kan ik bezwaar maken?

 • Besluiten die genomen zijn door de burgemeester, het college of de gemeenteraad.
 • Besluiten die u schriftelijk van de gemeente heeft ontvangen.
 • Besluiten die directe gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als u schade verwacht. Dit kan financiële schade zijn, maar ook niet-financieel. Bijvoorbeeld als uw woonplezier vermindert.

Wanneer is bezwaar niet mogelijk?

 • Bij algemeen verbindende voorschriften (zoals gemeentelijke verordeningen).
 • Bij beleidsregels van de gemeente.
 • Privaatrechtelijke besluiten (zoals overeenkomsten die de gemeente sluit).

Zo dient u bezwaar in

Bezwaar indienen kan via DigiD, via e-mail of per post. Vergeet niet de volgende zaken als u bezwaar maakt via e-mail of post. Deze gegevens heeft u ook nodig om bezwaar te maken via DigiD.

 • U dient bezwaar in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.
 • U maakt een kopie van het besluit. Lukt dit niet? Voeg dan een omschrijving toe. Vermeld in ieder geval de datum, het kenmerk van het besluit en het onderwerp.
 • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U vermeldt uw naam en adres op het bezwaarschrift.
 • U ondertekent het bezwaarschrift als u het per post of e-mail opstuurt, of u dient het in met DigiD.

Bezwaar indienen

Afhandeling

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Daarin leest u meer over de bezwarenprocedure en de afhandelingsduur. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u door ons gebeld worden. Wij kijken dan samen met u wat de beste behandeling is van uw bezwaarschrift.

Gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen? Ga dan naar de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.