Wordt het besluit tijdelijk stopgezet tijdens de bezwaarprocedure?

Nee, een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift of beroepschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan kunt u de Rechtbank Noord-Holland vragen om een voorlopige voorziening. Daarmee wordt het besluit geschorst. Dat kan bijvoorbeeld als het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Hiervoor betaalt u wel griffierechten bij de rechtbank.

Zie meer informatie bij Bezwaar maken