Dwangsom

Als de gemeente te laat reageert op uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente soms dwingen een vergoeding te betalen. U kunt alleen een vergoeding eisen als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar. Dit kan alleen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • De gemeente is te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift.
  • U heeft schriftelijk een ingebrekestelling ingediend. Dit is een brief waarin u de gemeente laat weten dat er nog geen besluit is genomen. Daarin geeft u de gemeente de kans om binnen 14 dagen alsnog een besluit te nemen.
  • U hebt de ingebrekestelling ingediend nadat de beslistermijn is verlopen.
  • U hebt de ingebrekestelling niet onredelijk laat ingediend.
  • U bent een belanghebbende.

Wanneer is de gemeente te laat met het nemen van een besluit?

De gemeente moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag of uw bezwaarschrift. Deze periode heet de beslistermijn. De beslistermijn is afhankelijk van het soort besluit. Soms is de beslistermijn in de wet opgenomen. Wanneer er geen wettelijke termijn is bepaald dan geldt er een redelijke termijn. De beslistermijn voor bezwaren is vaak 6 weken.

Langere beslistermijn

Bij de inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie door de gemeente is de beslistermijn 12 weken. Op grond van bijzondere wetgeving kunnen soms andere termijnen gelden. De gemeente kan altijd de beslistermijn verlengen met maximaal 6 weken. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd voordat de beslistermijn komt te vervallen.

Wat moet ik doen als de gemeente te laat een besluit neemt?

In de ingebrekestelling laat u aan de gemeente weten dat de gemeente te laat is met het nemen van het besluit. Dit doet u schriftelijk. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. 

Heeft u de gemeente in gebreke gesteld en is er 2 weken daarna nog geen beslissing genomen? Dan heeft u automatisch recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen. In 2023 gelden de volgende dwangsom bedragen:

  • over de eer­ste veer­tien da­gen € 23 per dag.
  • over de vol­gen­de veer­tien da­gen € 35 per dag.
  • over de ove­ri­ge da­gen € 45 per dag.

 De maximale vergoeding is € 1.442.

In de beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift wordt u ook geïnformeerd of u recht hebt op de dwangsom.

Bij een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) heeft u geen recht op een dwangsom.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.