Rioolheffing

U moet rioolheffing betalen als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een woning of bedrijfspand dat is aangesloten op het riool. U krijgt de aanslag voor rioolheffing elk jaar bij de belastingaanslag van de gemeente.

Eigenaar en gebruiker

Er zijn twee soorten rioolheffing: voor eigenaren en voor gebruikers. Als u eigenaar en gebruiker bent, krijgt u voor allebei een aanslag. Als uw rioolaansluiting niet wordt gebruikt, krijgt u toch een rioolheffing voor eigenaren.

Woonboten en woonwagens

De rioolheffing geldt ook voor woonboten, woonwagens en andere roerende en onroerende zaken.

Kosten

  • Het tarief voor eigenaren is € 103,74.
  • Het tarief voor gebruikers is € 42,37.
  • Rioolheffing meerverbruik is € 15,83 per 100 m3.

Vraag en antwoord

1. Wanneer moet ik rioolheffing meerverbruik betalen?

Als er meer dan 1000 m³ afvalwater wordt afgevoerd, moet u meerverbruik betalen. U betaalt dan per 100 m³ nog € 15,83 extra. De gegevens over uw verbruik krijgt de gemeente van het waterleidingbedrijf.

2. Wat is het verschil met de verontreinigingsheffing van het waterschap?

Het waterschap heeft als taak het afvalwater te zuiveren. Daarvoor betaalt u verontreinigingsheffing aan het waterschap. U betaalt rioolheffing aan de gemeente omdat u aangesloten bent op het rioleringssysteem voor het afvoeren van afvalwater.

3. Kan ik kwijtschelding krijgen voor de rioolheffing?

Ja, mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u bij Kwijtschelding van belastingen.

4. Moet ik rioolbelasting betalen als ik ben verhuisd?

  • Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug op uw rioolheffing. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u rioolheffing voor de nieuwe woning.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna krijgt u vermindering op de gebruikersheffing van de rioolbelasting.

5. Waar vind ik meer informatie over het riool?

Op de website van Stichting Rioned.