Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een woning of bedrijfspand dat is aangesloten op het riool. U krijgt de aanslag voor rioolheffing elk jaar bij de belastingaanslag van de gemeente.

Twee soorten rioolheffing

Er zijn twee soorten rioolheffing: voor eigenaren en voor gebruikers. Als u eigenaar en gebruiker bent, krijgt u voor allebei een aanslag. Als uw rioolaansluiting niet wordt gebruikt, krijgt u toch een rioolheffing voor eigenaren.

Woonboten en woonwagens

De rioolheffing geldt ook voor woonboten, woonwagens en andere roerende en onroerende zaken.

Kosten

  • Het tarief voor eigenaren is € 111,47.
  • Het tarief voor gebruikers is € 46,23.
  • Rioolheffing meerverbruik is € 15,83 per 100 m3.

Vraag en antwoord

1. Wanneer moet ik rioolheffing meerverbruik betalen?

Als er meer dan 1000 m³ afvalwater wordt afgevoerd, moet u meerverbruik betalen. U betaalt dan per 100 m³ nog € 15,83 extra. De gegevens over uw verbruik krijgt de gemeente van het waterleidingbedrijf.

2. Kan ik kwijtschelding krijgen voor de rioolheffing?

Ja, mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding van belastingen.

3. Moet ik rioolbelasting betalen als ik ben verhuisd?

  • Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug op uw rioolheffing. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u rioolheffing voor de nieuwe woning.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna krijgt u vermindering op de gebruikersheffing van de rioolbelasting.

4. Waar vind ik meer informatie over het riool?

Op de website van Stichting Rioned.