Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een woning of bedrijfspand dat is aangesloten op het riool. De gemeente gebruikt deze inkomsten voor het onderhoud en de aanleg van het gemeenteriool. U krijgt de aanslag voor rioolheffing elk jaar bij de belastingaanslag van de gemeente. Ga voor meer informatie naar de belastingbalie

Twee soorten rioolheffing

Er zijn twee soorten rioolheffing: voor eigenaren en voor gebruikers. Als u eigenaar en gebruiker bent, krijgt u voor allebei een aanslag. Als uw rioolaansluiting niet wordt gebruikt, krijgt u toch een rioolheffing voor eigenaren.

Woonboten en woonwagens

De rioolheffing geldt ook voor woonboten, woonwagens en andere roerende en onroerende zaken.

  • Het tarief voor eigenaren is € 118,90
  • Het tarief voor gebruikers is € 48,65
  • Rioolheffing meerverbruik is € 18,17 per 100 m3.

Voor een koophuis betaalt u één keer het tarief voor gebruikers. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het gezin is. 

Als er meer dan 1000 m³ afvalwater wordt afgevoerd, moet u meerverbruik betalen. U betaalt dan per 100 m³ nog € 18,17 extra. De gegevens over uw verbruik krijgt de gemeente van het waterleidingbedrijf.

Ja, mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding van belastingen.

  • Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u geen geld terug op uw rioolheffing. Pas vanaf het volgende jaar, betaalt u rioolheffing voor de nieuwe woning.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt de gemeente Hoorn een bericht. Daarna krijgt u vermindering op de gebruikersheffing van de rioolheffing.
  • Als u naar een bejaardenhuis verhuist, gaat de gemeente er vanuit dat u geen zelfstandig huishouden meer voert. In dat geval wordt de aanslag automatisch verminderd. Dit is niet van toepassing als u naar een aanleunwoning verhuist.

Als u gelijktijdig gaat samenwonen, wordt de oudste aangewezen als belastingplichtige. Als u zich niet gelijktijdig inschrijft, wordt de langstwonende als belastingplichtige aangewezen.

Als de belastingplichtige is overleden, wordt de aanslag voor de rioolheffing gebruiker automatisch verminderd. De erfgenamen moeten het resterende bedrag betalen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.