Onroerendezaakbelasting (OZB)

Eigenaren van een woning betalen jaarlijks onroerendezaakbelasting. Dat geldt ook voor eigenaren of gebruikers van winkels, bedrijfspanden en garages (niet-woningen).

Hoogte OZB

De hoogte van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Het percentage verschilt voor gebruikers en eigenaren en voor woningen en niet-woningen.

Aanslag bekijken via de digitale belastingbalie

Uw aanslagen, WOZ-beschikkingen en taxatieverslagen kunt u raadplegen via de belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Naar de belastingbalie

Kosten

Het tarief voor de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde:

  • OZB eigenarenbelasting voor woningen is 0,10678%
  • OZB eigenarenbelasting voor niet-woningen is 0,17658%
  • OZB gebruikersbelasting voor niet-woningen is 0,14265%

Vraag en antwoord

1. Kan ik in termijnen betalen?

Ja. Als uw aanslag tussen de € 45 en € 2.000 ligt, kunt u een automatische incasso aanvragen. Het totaalbedrag wordt dan in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. U kunt uw incasso online regelen via de belastingbalie.

2. Ik ben halverwege het jaar verhuisd, krijg ik geld terug?

De situatie op 1 januari bepaalt de OZB. Als u op 1 januari eigenaar bent, moet u voor het hele jaar OZB betalen. Een verkoop of verhuizing na 1 januari verandert dit niet. Het is wel gebruikelijk dat de notaris bij de verkoop de OZB verrekent met de nieuwe eigenaar. Als u een aanslag heeft ontvangen die volgens u niet klopt, kunt u bezwaar maken via de belastingbalie.

3. Wat moet ik doen als ik de OZB niet kan betalen?

Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

4. Moet ik als ik gescheiden ben ook OZB betalen?

Als u nog eigenaar bent, blijft u belastingplichtig voor de OZB. U hebt het recht de kosten te verhalen op de andere mede-eigenaar (ex-partner). Als u geen eigenaar meer bent, wordt dit in het Kadaster verwerkt. Als dit niet is gebeurd, kunt u dit bij uw notaris laten controleren en eventueel een bewaar indienen via de belastingbalie.

5. Wat gebeurt er als de belastingplichtige is overleden?

Als iemand overlijdt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het voldoen van de aanslagen. Zolang de nalatenschap niet verdeeld is, blijven aanslagen op naam van de erfgenamen.

6. Krijgt een mede-eigenaar van een woning ook een aanslag?

Als er meerdere eigenaren van een woning zijn, wordt degene met het grootste eigendomsdeel belastingplichtig gesteld. In geval van gelijke delen ontvangt de eerstgenoemde in het Kadaster de aanslag.