Wanneer moet ik rioolheffing meerverbruik betalen?

Als er meer dan 1000 m³ afvalwater wordt afgevoerd, moet u meerverbruik betalen. U betaalt dan per 100 m³ nog € 18,17 extra. De gegevens over uw verbruik krijgt de gemeente van het waterleidingbedrijf.

Zie meer informatie bij Rioolheffing