Wat gebeurt er met de rioolheffing als de belastingplichtige is overleden?

Als de belastingplichtige is overleden, wordt de aanslag voor de rioolheffing gebruiker automatisch verminderd. De erfgenamen moeten het resterende bedrag betalen.

Zie meer informatie bij Rioolheffing