Aanlegvergunning

Voor het aanleggen, openbreken of veranderen van een weg heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook als u werkzaamheden gaat verrichten in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde heeft u deze vergunning nodig.

Werkzaamheden

Het gaat bijvoorbeeld om het graven of dempen van sloten, het aanleggen van wegen of het planten van bomen. U heeft de vergunning ook nodig als u in een waterkering bouwt of graaft. Soms is de vergunning ook nodig als u gaat slopen.

Toegang tot wegen

De gemeente zorgt er voor dat wegen goed toegankelijk blijven voor gebruikers, politie, brandweer en ambulances. Daarom is het verboden om zonder toestemming van de gemeente aan een weg te werken.

Vragen?

Stel ze aan de gemeente. U ontvangt binnen 3 dagen een reactie.

Vraag stellen

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u:

  • een weg wilt aanleggen
  • een weg wilt opbreken
  • een weg wilt veranderen
  • in een weg wilt graven of spitten
  • werkzaamheden wilt verrichten in een gebied met landschappelijk of cultuurhistorische waarde

U heeft ook een vergunning nodig voor een 'eigen weg' en voor een niet-openbare ontsluitingsweg.

De vergunning kost €390,20. 

Advies vooraf

Het is verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente voor advies. U hoort dan welke bijlagen u wel of niet mee hoeft te sturen.

Omgevingsloket

U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Zowel inwoners als bedrijven kunnen er terecht.

Wanneer heb ik een aanlegvergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk) nodig?

Als dat volgens het omgevingsplan verplicht is. Sinds 1 januari 2024 is er één omgevingsplan voor Hoorn. Dit bestaat uit alle bestemmingsplannen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.