Hoe gebeurt de erkenning van de adoptie?

Als u een kind adopteert uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.

Als uw kind niet uit een land komt dat is aangesloten bij Haags Adoptieverdrag, dan gaat de erkenning via de rechter. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de adoptiegegevens aangepast. Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit. Hiermee wordt u officieel ouders van het geadopteerde kind.
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag. Deze regelt de officiële formaliteiten met het geboorteland van het kind.
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de Basisregistratie personen (BRP).
Zie meer informatie bij Adoptie