Worden alle buitenlandse adopties geregistreerd?

Nee. Alleen buitenlandse adopties die volgens Nederlands recht kunnen worden erkend, kunnen in de Basisregistratie personen (BRP) worden geregistreerd. Of de buitenlandse adoptie kan worden erkend en geregistreerd, wordt per geval beoordeeld.

Zie meer informatie bij Adoptie