Openbaar groen adopteren

U kunt, met uw buren of alleen, een stuk openbaar groen adopteren en onderhouden. Bijvoorbeeld een binnenhofje of een groenstrook bij u in de buurt. U kunt ook een geveltuin adopteren. Als u een stuk grond adopteert, blijft het openbaar groen en eigendom van de gemeente. U kunt ook een geveltuin adopteren. 

Kosten en advies

Het adopteren van openbaar groen is gratis. Wel betaalt u zelf voor het onderhoud, de beplanting en wat u verder nodig heeft. Ook legt u afspraken vast in een adoptieovereenkomst. Als u wilt, kan de gemeente u adviseren over het onderhoud en welke planten het meest geschikt zijn.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.