Openbaar groen adopteren

U kunt, met uw buren of alleen, een stuk openbaar groen adopteren en onderhouden. Bijvoorbeeld een binnenhofje of een groenstrook bij u in de buurt. Als u een stuk grond adopteert, blijft het openbaar groen en eigendom van de gemeente.

Kosten en advies

Het adopteren van openbaar groen is gratis. Wel betaalt u zelf voor het onderhoud, de beplanting en wat u verder nodig heeft. Ook legt u afspraken vast in een adoptieovereenkomst. Als u wilt, kan de gemeente u adviseren over het onderhoud en welke planten het meest geschikt zijn.

Voorwaarden

Adoptie met een groep

  • U doet de aanvraag met minstens drie mensen. Zij willen zich actief inzetten voor het onderhoud van het stuk groen. 
  • De andere buren hebben geen bezwaar tegen het voorstel. Als meer dan 30% van de omwonenden tegen is, dan gaat adoptie niet door.
  • Er is één persoon in de groep aanspreekpunt voor de gemeente.
  • U mag geen chemische middelen gebruiken bij de bestrijding van onkruid en ongedierte (luizen, slakken). 
  • De beplanting die u kiest moet passen in de omgeving (in overleg met de gemeente).

Individuele adoptie

Het terrein mag niet groter zijn dan 30m2.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor doen via het stellen van een vraag. De wijkcoördinator van uw wijk neemt daarna contact met u op.

Vraag stellen

Vraag en antwoord

1. Welke stukken openbaar groen mag ik adopteren?

Al het openbaar groen van de gemeente komt in aanmerking voor adoptie. Het stuk grond mag aan uw terrein grenzen, maar het mag geen verlenging van de eigen tuin worden. U kunt geen groen adopteren dat tot de groenhoofdstructuur behoort. Dat zijn bijvoorbeeld groenstroken langs hoofdwegen of monumentale gebieden (de stadswal). U kunt geen bomen adopteren.

2. Mag ik een omheining plaatsen?

Nee. Soms willen mensen een hek plaatsen om bijvoorbeeld hondenpoep te voorkomen. Als u de grond huurt, in plaats van adopteert, mag u wel een omheining plaatsen. Meer informatie vindt u op de pagina Openbaar groen huren.

3. Mag ik bomen planten?

Nee.

4. Welke beplanting is het best geschikt?

Dat hangt af van de locatie. De gemeente kan u advies geven.

5. Wat gebeurt er als ik het terrein niet goed onderhoud?

De gemeente heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen. Daarna richt de gemeente het terrein naar eigen inzicht opnieuw in.