Scheiden

Echtscheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken bij de rechter. Dit gebeurt altijd door een advocaat of notaris.Dit kan op verzoek van één van beide partners of op gemeenschappelijk verzoek. Het is niet mogelijk om een scheiding bij de gemeente te regelen.

Einde geregistreerd partnerschap

U kunt uw partnerschap op 2 manieren beëindigen:

Via een gerechtelijke uitspraak:

  • Als slechts 1 van de partners het partnerschap wil ontbinden. 
  • Als de partners het gezag hebben over 1 of meer (minderjarige) kinderen. Niet vereist is dat het om gezamenlijk gezag gaat.

Via een 'beëindigingsovereenkomst' bij een advocaat of notaris:

  • Als beide partners het partnerschap willen ontbinden.

Melden bij de gemeente

Een echtscheiding of ontbinding/beëindiging partnerschap is definitief na inschrijving in de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken.

Aanvragen

De aanvraag van een scheiding regelt u met uw advocaat of notaris.

Einde huwelijk (Echtscheiding)

  • U vraagt een advocaat om uw verzoek tot echtscheiding voor de rechter te brengen.
  • Uw advocaat schrijft de echtscheiding in bij de gemeente. Hierna is de echtscheiding definitief.

Einde geregistreerd partnerschap met kinderen

Ontbinding van uw geregistreerd partnerschap door de rechter gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap zonder kinderen

  • U vraagt een notaris of advocaat om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen.
  • Uw advocaat kan de beëindiging inschrijven bij de gemeente. Hierna is de beëindiging definitief.

Vraag en antwoord

1. Ik wil de naam van mijn partner of echtgenoot niet meer gebruiken.

U kunt uw naamgebruik altijd veranderen. U hoeft hiervoor niet te wachten tot de echtscheiding rond is. Meer informatie vindt u bij Naamgebruik veranderen.

2. Ik ben in het buitenland getrouwd.

  • Een huwelijk dat in het buitenland is voltrokken, maar in Nederland is ontbonden laat u bij de gemeente Den Haag inschrijven.
  • Een huwelijk dat in het buitenland is voltrokken en in het buitenland is ontbonden laat u bij de gemeente waar u woont inschrijven.

3. Ik woon in een andere gemeente dan waar ik ben getrouwd.

Dan informeert de gemeente waar u bent getrouwd de gemeente waar u woont.