Archeologie West-Friesland

Archeologie Hoorn vormt samen met Monumentenzorg het Team Erfgoed van de gemeente Hoorn. Met de omliggende gemeenten is een samenwerkingsverband opgericht: Archeologie West-Friesland.

Taken

Archeologie West-Friesland heeft als wettelijke taken het uitvoeren van gemeentelijk archeologisch beleid. Ook geeft Archeologie West-Friesland advies binnen de bestaande regelgeving voor de gemeente Hoorn en de omliggende gemeenten.

Inwoners

Inwoners van de gemeente moeten er bij bouwplannen rekening mee houden dat zij te maken krijgen met archeologie. De overheid wil archeologische waarden beschermen, door ze bij voorkeur onaangetast in de bodem te bewaren. Dit is niet altijd mogelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn de archeologische waarden te onderzoeken.

Kosten

Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Archeologie West-Friesland.

Vraag en antwoord

1. Waarvoor kunt u bij Archeologie Hoorn terecht?

  • Voor vragen over archeologie, archeologisch onderzoek en over archeologisch beleid;
  • Voor meldingen van vondsten;
  • Voor archeologische quickscans, bureauonderzoeken en Programma’s van Eisen;
  • Voor archeologische veldonderzoeken (booronderzoeken, proefsleuven en opgravingen);
  • Voor aanvragen voor lezingen over archeologisch onderzoek in Hoorn en West-Friesland;
  • Voor aanmeldingen als stagiair of vrijwilliger.

2. Ik heb een vraag. Hoe kan ik contact opnemen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar archeologie@hoorn.nl.