Monumenten

Als u een monument wilt verbouwen, restaureren of slopen, heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Zowel inwoners als bedrijven kunnen deze vergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning voor monumenten

Er zijn verschillende soorten monumenten. In alle onderstaande situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • U wilt een rijksmonument (gedeeltelijk) veranderen, restaureren of slopen.
 • U wilt een gemeentelijk monument (gedeeltelijk) veranderen, restaureren of slopen.
 • U wilt een bouwwerk, object of terrein in een beschermd stadsgezicht (gedeeltelijk) slopen. 

Ook voor het plaatsen van een dakkapel, vervangen van kozijnen, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan het interieur heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig.

Vragen over uw plannen?

Stel ze aan de gemeente. U ontvangt binnen 3 dagen een reactie.

Vraag stellen

Monumenten in Hoorn

Een overzicht van alle monumenten vindt u op www.erfgoedhoorn.nl. Op de website Monumenten vindt u verschillende monumentenregisters.

Voorwaarden

De regelgeving waar u mee te maken krijgt, hangt af van wat voor soort monument u bezit. Is dat een rijksmonument, gemeentelijk monument of een beschermd stadsgezicht? Meer informatie over de regelgeving vindt u op de website Monumenten.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies mogelijk als u een monument gaat restaureren. Meer informatie vindt u op de pagina 'Subsidie restauratie monumenten.'

Aanvragen

Vooraf contact met de gemeente

Het is verstandig om voor de aanvraag in gesprek te gaan met de gemeente over uw plan en het monument. De gemeente kan u vertellen of u een aanvraag in moet dienen, wat u daarvoor nodig heeft en hoeveel het gaat kosten.

Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning voor een monument kunt u online aanvragen op het Omgevingsloket. Daar kunt u ook eerst een check doen om te zien of u een vergunning nodig heeft.

Waarschijnlijk heeft u meerdere vergunningen nodig. Behalve de vergunning voor monumenten heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning voor bouwen of slopen nodig. U kunt in één keer alle vergunningen aanvragen die u nodig heeft.

Bijlagen

U moet een aantal bijlagen aanleveren voor de vergunning:

 • Het aanvraagformulier. Dit vindt u op het Omgevingsloket.
 • Tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, schaal maximaal 1:100. Op de tekeningen aangeven:
  • plattegronden
  • gevelaanzichten met de aangrenzende gebouwen of percelen
  • dwarsdoorsnede(n)
  • langsdoorsnede(n)
  • voldoende maatvoering (duidelijk de afmetingen vermelden)
  • situatietekening met noordpijl
  • datum waarop de tekening is gemaakt
  • noodzakelijke details 1:20 of 1:5
 • Duidelijke kleurenfoto’s van de bestaande toestand.
 • (Technische) werkomschrijving.
   

Bijlagen in veelvoud

Als u de aanvraag online doet, hoeft u alle bijlagen maar één keer bij te voegen. Stuurt u uw vergunningaanvraag schriftelijk op, dan vragen wij u om de bijlagen in drievoud bij te voegen voor gemeentelijke monumenten. Voor rijksmonumenten doet u dat in vijfvoud. Als het nodig is, kan de gemeente u vragen om nog maximaal drie afdrukken van de bijlagen aan te leveren.

Vraag en antwoord

1. Wat is een monument?

Een monument is een historisch gebouw. Deze panden worden beschermd vanwege hun cultuurhistorische waarde. Een monument kan zijn:

 • een bouwwerk, zoals een woonhuis, fabrieksgebouw of flat
 • een object, zoals een brug of fontein
 • een terrein, zoals een park

U vindt uitgebreide informatie over monumenten en de restauratie daarvan op de website van Monumenten.

2. Kan ik subsidie krijgen om een monument te restaureren?

De gemeente heeft een subsidieregeling om het culturele erfgoed in Hoorn te onderhouden, te verbeteren en te restaureren.

3. Wat is het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument?

Er kunnen verschillende regels gelden voor een rijksmonument en een gemeentelijk monument.

Rijksmonumenten zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als monument. Regels over rijksmonumenten staan in de Erfgoedwet 2016. Meer informatie vindt u op de website van Cultureel Erfgoed.

Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente aangewezen als monument. Regelgeving over gemeentelijke monumenten in Hoorn staan in de Erfgoedverordening Gemeente Hoorn 2018