Monumenten en werkzaamheden aan een monument

Hoorn heeft ruim 440 gemeentelijke monumenten, 383 rijksmonumenten en twee provinciale Monumenten. Daarnaast heeft Hoorn een groot aantal beeldbepalende panden. Ook heeft Hoorn één van de oudste aangewezen beschermde stadsgezichten van Nederland. Alle monumenten kunt u bekijken op www.erfgoedhoorn.nl. Ook vindt u hier alle informatie over verbouwen of restaureren van een monument.

Werkzaamheden aan een monument: heb ik een vergunning nodig?

Monumenten en het beschermde stadsgezicht worden beschermd. Dit wordt gedaan om het historische karakter van de stad te behouden. Voor de onderstaande werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • U wilt een rijksmonument (gedeeltelijk) veranderen, restaureren of slopen.
 • U wilt een gemeentelijk monument (gedeeltelijk) veranderen, restaureren of slopen.
 • U wilt een bouwwerk, object of terrein in een beschermd stadsgezicht (gedeeltelijk) slopen.
 • U wilt zonnepanelen plaatsen. Kijk voor meer informatie op www.erfgoedhoorn.nl. 
 • U wilt een dakkapel of kozijnen vervangen.
 • U wilt onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of het interieur wijzigen.

Contact met de gemeente

Het is verstandig om voor de aanvraag van een vergunning in gesprek te gaan met de gemeente. De gemeente kan u vertellen of u een aanvraag in moet dienen, wat u daarvoor nodig heeft en hoeveel het gaat kosten. Neem contact op via het contact formulier. 

Contactformulier

De regelgeving waar u mee te maken krijgt, hangt af van wat voor soort monument u heeft. Is dat een rijksmonument, gemeentelijk monument of een beschermd stadsgezicht? Meer informatie over regelgeving vindt u op www.erfgoedhoorn.nl

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies mogelijk als u een monument gaat restaureren. Meer informatie vindt u op de pagina 'Subsidie restauratie monumenten.'

Een omgevingsvergunning voor een monument kunt u online aanvragen op het Omgevingsloket. Daar kunt u ook eerst een check doen om te zien of u een vergunning nodig heeft. Waarschijnlijk heeft u meerdere vergunningen nodig. Behalve de vergunning voor monumenten heeft u bijna altijd een omgevingsvergunning voor bouwen of slopen nodig. U kunt in één keer alle vergunningen aanvragen die u nodig heeft. Het is verstandig om voor de aanvraag van een vergunning in gesprek te gaan met de gemeente. Neem hiervoor contact op via het contactformulier

Bijlagen

U moet een aantal bijlagen aanleveren voor de vergunning:

 • Het aanvraagformulier. Dit vindt u op het Omgevingsloket.
 • Tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, schaal maximaal 1:100. Op de tekeningen aangeven:
  • plattegronden
  • gevelaanzichten met de aangrenzende gebouwen of percelen
  • dwarsdoorsnede(n)
  • langsdoorsnede(n)
  • voldoende maatvoering (duidelijk de afmetingen vermelden)
  • situatietekening met noordpijl
  • datum waarop de tekening is gemaakt
  • noodzakelijke details 1:20 of 1:5
  • Duidelijke kleurenfoto’s van de bestaande situatie op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiermee toont u aan wat het effect van de ingreep is op het monument.
  • (Technische) werkomschrijving.
 • Er kan gevraagd worden naar een bouwhistorisch onderzoek. Dit gebeurt als daar volgens Team Erfgoed aanleiding voor is.

Bijlagen in veelvoud

Als u de aanvraag online doet, hoeft u alle bijlagen maar één keer bij te voegen. Stuurt u uw vergunningaanvraag schriftelijk op, dan vragen wij u om de bijlagen in drievoud bij te voegen voor gemeentelijke monumenten. Voor rijksmonumenten doet u dat in vijfvoud. Als het nodig is, kan de gemeente u vragen om nog maximaal drie afdrukken van de bijlagen aan te leveren.

1. Wat is een monument?

Een monument is een historisch bouwwerk. Monumenten worden beschermd vanwege hun cultuurhistorische waarde. Een monument kan zijn:

 • een bouwwerk, zoals een woonhuis, fabrieksgebouw of flat
 • een object, zoals een brug of fontein
 • een terrein, zoals een park

U vindt uitgebreide informatie over monumenten en de restauratie daarvan op de website van Monumenten.

2. Kan ik subsidie krijgen om een monument te restaureren?

De gemeente heeft een subsidieregeling om het culturele erfgoed in Hoorn te onderhouden, te verbeteren en te restaureren. Meer informatie vindt u op de pagina Subsidie restauratie monumenten.

3. Wat is het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument?

Er kunnen verschillende regels gelden voor een rijksmonument en een gemeentelijk monument.

Rijksmonumenten zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als monument. Regels over rijksmonumenten staan in de Erfgoedwet. Meer informatie vindt u op de website van Cultureel Erfgoed.

Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente aangewezen als monument. Regelgeving over gemeentelijke monumenten in Hoorn staan in de Verordening Fysieke Leefomgeving Hoorn.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.