Aanmelden basisschool

Wordt uw kind in het schooljaar 2020-2021 vier jaar? De scholen willen graag dat u uw kind vóór 1 april 2020 aanmeldt bij de school van uw keuze.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Dit kan via een aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is op de school zelf. Vaak is het aanmeldformulier ook te verkrijgen via de website van de school.