Aanmelden voor de basisschool

Wordt uw kind aankomend schooljaar vier jaar? Dan moet u uw kind binnenkort inschrijven voor een basisschool. Om deze keuze makkelijker te maken, is er een speciale kleuterkrant gemaakt. Hierin vindt u allerlei informatie over de verschillende basisscholen in Hoorn. De informatie is per wijk ingedeeld. 

Hoe kan ik kennis maken met een school? 

Bijna alle Hoornse basisscholen organiseren informatieavonden, open dagen of inloopmomenten. Let op! Sommige open dagen zijn al eind januari 2018. In de kleuterkrant vindt u een overzicht op welke dagen u een school kunt bezoeken. Ook vindt u er er informatie over het maken van een bezoekafspraak.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Dit kan via een aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is op de school zelf. Vaak is het aanmeldformulier ook te verkrijgen via de website van de school.

Aanmelden voor 1 april

De scholen willen graag dat u uw kind vóór 1 april 2018 aanmeldt bij de school van uw keuze.