Aanmelden basisschool

Wordt uw kind in het schooljaar 2019-2020 vier jaar? De scholen willen graag dat u uw kind vóór 1 april 2019 aanmeldt bij de school van uw keuze.

Welke scholen zijn er?

In januari 2019 verschijnt er op deze pagina een nieuwe kleuterkrant. Hierin vindt u allerlei informatie over de basisscholen in Hoorn. Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u ook een overzicht van alle scholen in Hoorn.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Dit kan via een aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is op de school zelf. Vaak is het aanmeldformulier ook te verkrijgen via de website van de school.