Privacyverklaring

De gemeente Hoorn vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit doen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De gegevens die wij nodig hebben, kan per dienst of product verschillen. Wij gebruiken alleen gegevens die echt nodig zijn, bijvoorbeeld:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer, schulden, leningen)
 • gezondheidsgegevens
 • strafrechtelijke gegevens
 • (gezins)situatie

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor onze taken en verplichtingen. Bijvoorbeeld:

 • omdat we inwoners moeten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • als u een nieuw paspoort nodig hebt.
 • als u zorg nodig hebt.
 • voor een vergunning voor uw dakkapel.
 • voor belastingen.
 • als u een boete krijgt.

Ook als wij een overeenkomst met elkaar aangaan, zijn uw gegevens nodig. Bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst. Soms zijn uw gegevens nodig voor onze organisatie. Bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze gebouwen en medewerkers. Het kan ook zijn dat wij uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief. Toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij leggen uw gegevens vast in veilige systemen. Medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te doen, kunnen bij uw gegevens. Onze medewerkers moeten uw gegevens geheim houden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Deelt de gemeente uw gegevens met anderen?

Het kan zijn dat wij uw gegevens delen met andere organisaties. Dit doen wij als:

 • organisaties een opdracht voor ons uitvoeren.
 • we samenwerken met organisaties, bijvoorbeeld met andere gemeenten.
 • wij dit verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de politie, de Belastingdienst of voor onderzoeken van de rekenkamercommissie.

We sluiten een overeenkomst met deze organisaties over het gebruik en de beveiliging van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens veranderen of verwijderen, als ze niet kloppen? Op de pagina Uw persoonsgegevens en uw rechten leest u welke rechten u heeft en hoe u een verzoek kunt doen.

Toezicht op uw gegevens

De gemeente Hoorn heeft een ‘functionaris gegevensbescherming’. Als u vragen of klachten hebt over uw gegevens, kunt u contact opnemen met deze functionaris via het contactformulier of via 0229 25 22 00.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder. Hier kunt u ook terecht als u een klacht hebt over hoe wij omgaan met uw gegevens. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.