Privacyverklaring

De gemeente Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Wij hebben uw gegevens nodig om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een (aan)vraag voor een paspoort, traplift of vergunning voor uw dakkapel te verwerken. Voor het bijwerken van de Basisregistratie personen hebben we ook uw gegevens nodig.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van de wet of een overeenkomst, of als u contact met ons opneemt met een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere taken, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum. Voor een aantal diensten is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Die gegevens krijgen we van u of van andere (overheids-)instellingen.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Wij leggen uw gegevens vast in het systeem dat wij gebruiken om een taak uit te voeren. Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Externe partijen

  • Soms schakelen wij andere organisaties in om (een deel van) een taak voor ons uit te voeren. Dan kan het voorkomen dat deze organisatie uw persoonsgegevens gebruikt.
  • Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties te geven, bijvoorbeeld aan het Rijk of de politie.
  • De gemeente is verplicht om mee te werken aan onderzoeken die door de rekenkamercommissie worden uitgevoerd naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van gemeente Hoorn.
  • Met al deze partijen maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wilt u weten welke informatie de gemeente over u verzamelt? U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. U kunt ook opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Meer informatie op de pagina Uw persoonsgegevens inzien of aanpassen.

Toezicht op bescherming van uw gegevens

Binnen de gemeente Hoorn richt de ‘functionaris gegevensbescherming’ zich speciaal op de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen of klachten hebt over de bescherming van persoonsgegevens door de gemeente Hoorn kunt u contact opnemen met deze functionaris via het contactformulier.

Wettelijke verplichtingen

Bij het gebruiken van uw gegevens houden alle medewerkers van gemeente Hoorn zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.