Ik kan mijn aanslag niet betalen. Kan ik bezwaar maken?

Nee. Maar u kunt wel kwijtschelding aanvragen.

Zie meer informatie bij Bezwaar gemeentelijke belastingen