Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand krijgen?

De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat u ze normaal niet maakt. Ook moeten ze noodzakelijk zijn. Dat betekent dat u ze wel moet maken, u heeft er geen keuze in. Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn:

• Eigen bijdrage rechtshulp
Dit is een vergoeding van kosten voor rechtsbijstand. Bijvoorbeeld griffierecht of de eigen bijdrage van advocaatkosten.
• Kosten voor beschermingsbewind
Hier gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding van de curator, bewindvoerder of mentor en kosten van griffierecht.
• In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
Een vergoeding van kosten bij een medische of sociale noodzaak tot verhuizing.
• Woonkosten van huur boven de huurtoeslaggrens of hypotheeklasten (woonkostentoeslag)
U komt hiervoor in aanmerking als u geen recht heeft op (volledige) huurtoeslag, zonder dat u daar iets aan kunt toen. U komt hier ook voor in aanmerking als u een koopwoning bewoont en uw inkomen tot bijstandsniveau is gedaald 
• Zwemlessen voor kinderen van 5 tot 11 jaar (alleen voor zwemdiploma A en B)

Zie meer informatie bij Bijzondere bijstand